Základy sebeřízení a sebereflexe

Datum: 
Pondělí, 24. Únor 2020 - 9:00 - Středa, 26. Únor 2020 - 16:30
Místo konání akce: 
Remedium Praha o.p.s.
Stručný popis: 

Sebereflexe a sebeřízení napomáhá pracovníkům i vedoucím k zodpovědnosti, nadhledu a spolupráci při společném úkolu, kterým je dobře vykonávat pomáhající profesi. Lidé sami a vztahy, které vytvářejí, se stávají hlavními nástroji této práce a zdroji organizace. V kursu se proto účastníci seznamují s vlivem hodnot na sebeřízení a řízení organizací a s postupy, jimiž lze dosahovat hodnotové integrity, upevnění poslání a naplňování vize. Učí se tím mj. rozumět, čím je podmíněno účelné využívání supervize a dalších „měkkých“ nástrojů vedení lidí.

Podrobný popis: 

Kurz je určen: Pracovníkům pomáhajících profesí (sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další), kteří s někým spolupracují, někoho vedou, nebo jsou někým vedeni a naplní vstupní požadavky kurzu.

Co můžete v kurzu očekávat:

Propojení řízení s hodnotami, vizí a posláním: Rozvoj nahlížíme z pohledu vize, poslání, hodnot a hodnotové shody (včetně shody s hodnotami programu Řizení a supervize).

Učení děláním, sebezkušenost:Dodané vstupní podklady (viz vstupní požadavky) budete v kurzu využívat jako prostředky k rozvoji sebe a druhých.

Sdílení vašich zkušeností s ostatními se vás může osobně dotýkat.Zároveň kontakt a spolupráce s druhými napomáhají k rozvoji.

Mezioborovost a meziresortnost: Lektoři a účastníci přicházejí z různých pomáhajících profesí a z různých resortů. Učíme se společně si rozumět.

Souběh rolí: Naše republika je malá; lektoři a účastníci se mnohdy znají z jiných souvislostí a rolí. Rizika a příležitosti těchto "vícerolovostí" pojmenováváme.

Bonus:Účastník kurzu odchází s vyplněným průvodcem kurzu - vyzbrojen na cestu k nadhledu a zodpovědnosti.

Přihlásit se můžete zde: http://www.remedium.cz/prihlaska_do_kurzu.php

 

Pořadatel: 
Remedium Praha o.p.s.