Základy práce se zadluženým klientem

Datum: 
Pondělí, 30. Březen 2020 - 9:00 - Úterý, 31. Březen 2020 - 16:30
Místo konání akce: 
Remedium Praha o.p.s.
Stručný popis: 

Kurz je určen: Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří se při své práci setkávají s problematikou zadlužení svých klientů nebo jiných členů vztahového systému klienta a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Podrobný popis: 

Obsahem kurzu je:

  • Základní kontext dluhové problematiky v ČR - nástroje řešení, adresář organizací poskytujících dluhové poradenství
  • Typologie dlužníků – představení základní typologie dlužníků včetně jejich specifik, okolností vzniku závazků a jejich strategií řešení předlužení
  • Vedení hovoru s předluženým klientem + nácvik hovoru
  • Typologie dluhů a vývojové fáze dluhu vč. základní legislativy
  • Nácvik dovedností, praktická cvičení

Cílové kompetence absolventa:

  • Absolvent získá základní kompetence při práci s předluženým klientem a osvojí si dovednosti při mapování situace klienta.
  • Absolvent umí vést rozhovor s předluženým klientem.
  • Absolvent se orientuje ve vývojových fázích dluhu a příslušné legislativě.
  • Absolvent umí klientovi poskytnout základní informace k jeho situaci včetně nasměrování na navazující službu.

Přihlásit se můžete zde: http://www.remedium.cz/prihlaska_do_kurzu.php 

Pořadatel: 
Remedium Praha o.p.s.