VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ (přednášky a osvětové aktivity) pro rok 2021 - ON-LINE

Datum: 
Středa, 8. Prosinec 2021 - 9:00 - Čtvrtek, 9. Prosinec 2021 - 9:00
Místo konání akce: 
On-line prostředí
Stručný popis: 

Přednášky a kulaté stoly v roce 2021 navazují na přednášky a kulaté stoly od roku 2018. V letošním roce byly podpořeny dotací z KÚ MSK Ostrava. 

Podrobný popis: 

Přednášky z cyklu Vzácná onemocnění pro rok 2021 budou zaměřeny na intermediární péči a multidisciplinární péči o děti se vzácnými onemocněními vč. etických principů. Přednášky budou doplněny kulatými stoly k rozpravě o tématech, dalších možnostech práce s dětmi se vzácnými onemocněními a k předávání zkušeností.

Tématy přednášek a kulatých stolů bude např.

- Multisystémová onemocnění vyžadují multidisciplinarni přístup - Mgr. Hana Vlhová
- Inkluzívní vzdělávání/praktické rady - Mgr. Helena Kočová,
- Odlehčovací služba Žirafa-integrované centrum Frýdek-Místek - Mgr. Natálie Hamplová, - Doprovázení rodin dětí se vzácnými onemocněními - Bc. Martina Martušková.

Ke shlédnutí a diskuzi budou zařazeny 2 praktické ukázky:

- Sebevědomá sebeobrana pro lidi se zdravotním postižením - Linda Štucbartová, DES, MBA  

- OrCam v praktickém životě - Jan Cejthamr.

K účasti na ON-LINE přednáškách a kulatých stolech se můžete přihlásit na této webové adrese:

https://www.survio.com/survey/d/M3C2O4D9K4I2Q5U9S

Pořadatel: 
ostrava@nrzp.cz