Úvod do HANDLE přístupu - kurz 1. stupně s akreditací MŠMT, Praha

Datum: 
Pátek, 29. Listopad 2019 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Praha
Stručný popis: 

HANDLE® (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová terapie, která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat
nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení v každém věku. Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné.

HANDLE vytvořila Judith Bluestone, která sama překonala řadu neurovývojových obtíží i ochrnutí po úrazu mozku a stala se uznávanou a oceňovanou terapeutkou a lektorkou.

Přijďte se seznámit se základními principy tohoto přístupu. Naučíte se několik efektivních, praktických, jednoduchých, ale neurologicky komplexních aktivit, které mohou pomoci při vytváření pevných základů pro učení a fungování v každodenním životě. Principy a aktivity můžete využít doma, ve škole i v práci.

Podrobný popis: 

Náplň kurzu:
 vše souvisí se vším - neurovývoj z pohledu interaktivního a navzájem 
    závislého    fungování
 význam výživy a optimálního vnitřního prostředí
 vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na učení a na kvalitu našeho života
 vliv stresu na proces učení a kvalitu života
 jak omezit stres - známky stresu a koncept jemného posilování (Gentle
   Enhancement®)
 chování je komunikace – co nám chování říká o fungování neurovývojových systémů      – hledání kořenů obtíží
 pochopení pomáhá vytvářet prostor pro respekt, akceptaci a důvěru
 jak priority pozornosti (například potřeba bezpečí, jistoty a pohodlí) ovlivňují učení     a náš každodenní život
 strategie, kompenzační mechanizmy a aktivity, které mohou podpořit
    organizaci nervového systému a proces učení
    o HANDLE aktivity – 5 rytmických organizovaných aktivit
    o přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku

Součástí budou také videa a příběhy ilustrující využití HANDLE přístupu.

Kdo může mít z kurzu užitek: Rodiče, logopedi, ergoterapeuti, učitelé, speciální pedagogové, pediatři, zdravotníci, sociální pracovníci, psychologové, asistenti pedagoga, osobní asistenti, neurovývojoví terapeuti, poradci rané péče, ošetřovatelé, fyzioterapeuti a kdokoli, kdo chce objevovat cesty ke zlepšování potenciálu.

Pořadatel: 
Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul Baptie, HANDLE instruktoři a praktici, ve spolupráci s HANDLE Institutem, www.handle.org. 607 600 341, 558 694 017, handle@email.cz