Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK hledá lektorku/lektora

Datum: 
Čtvrtek, 18. Červenec 2019 - 23:30
Stručný popis: 

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK vyhlašuje výběrové řízení na pozici: akademický pracovník – lektor/ka 1 či lektor/ka 2.

Podrobný popis: 

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/ka 1 či lektor/ka 2
Předpokládaná mzdová třída: L1/L2
Obor a zaměření: Čeština v komunikaci neslyšících (Deaf Studies): lektor českého znakového jazyka
Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně) – lze rozdělit do dvou úvazků ve výši 0,5 (20 hodin týdně), na dobu určitou

Popis pracovní činnosti:

  • Výuka českého znakového jazyka v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Čeština v komunikaci neslyšících, resp. v kurzech zajišťovaných ÚJKN, v kurzech CŽV a U3V.
  • Vedení, konzultování a oponování studentských prací (v případě L2).
  • Aktivní zapojení do dlouhodobých a krátkodobých činností a úkolů řešených v rámci oboru, ÚJKN, fakulty a univerzity, včetně publikační činnosti (zejm. pro vzdělávací účely), organizační a administrativní činnosti, konzultací apod.

Požadavky:

  • Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zakončené titulem Mgr. nebo vyšším; příp. vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zakončené titulem Bc. s perspektivou úspěšného dokončení magisterského studia v horizontu max. jednoho roku (v případě L1).
  • Vynikající znalost českého znakového jazyka (rodilý mluvčí výhodou).
  • Solidní orientace v oblasti lingvistiky znakových jazyků a výuky českého znakového jazyka.
  • Profesionalita, systematičnost, kolegiálnost, týmová spolupráce, zodpovědný přístup k pracovním povinnostem.

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 18. července 2019

Další informace k výběrovému řízení najdete na: https://www.ff.cuni.cz/2019/06/vyberove-rizeni-ze-dne-17-6-2019-ustav-jazyku-komunikace-neslysicich/

Inzerát v českém znakovém jazyce najdete zde: https://youtu.be/o7Z2qGzX22c  

Pořadatel: 
www.ujkn.ff.cui.cz