Týden mozku - Neurodegenerativní onemocnění kolem nás

Datum: 
Pondělí, 14. Březen 2016 - 9:00 - Neděle, 20. Březen 2016 - 14:00
Místo konání akce: 
Praha
Stručný popis: 

Každoročně je jeden březnový týden věnovaný „mozku". Letos TÝDEN MOZKU připadá na 14.–20. 3. 2016 a je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku.

Podrobný popis: 

Každoročně je jeden březnový týden věnovaný „mozku". Letos TÝDEN MOZKU připadá na 14.–20. 3. 2016 a je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Od pondělí 14. 3. do neděle 20. 3. 2016 tak nejenom v ČR, ale v několika desítkách zemí světa budou probíhat osvětové a vzdělávací akce informující o nejnovějších objevech a trendech v neurovědách a ve výzkumu mozku.

Týden mozku v ČR

V České republice tyto aktivity již po osmnácté organizuje Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Česká společnost pro neurovědy a Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Pod střechou Akademie věd ČR vystoupí 14 předních českých odborníků v oboru teoretických i klinických neurověd. Přednášky jsou určeny především pro studenty středních a vysokých škol a širokou veřejnost (přehled přednášek).

Do osvěty se zapojují i další účastníci

Letos se k akci Týden mozku připojují také Společnost „E", Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě (SPHCH), Centrum Extrapyramidových onemocnění 1. LF UK a VFN v Praze (CEPO) a Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. (ÚŽFG).

V úterý 15. 3. 2016 proběhnou přednášky pro studenty Přírodovědecké fakulty UK v Praze, na kterých vystoupí MUDr. Jiří Klempíř, PhD. (CEPO) a Ing. Zdenka Ellederová, PhD. (ÚŽFG) a budou přednášet „O Huntingtonově chorobě" a „O zvířecích modelech a translančním výzkumu Huntingtonovy choroby".

Ve středu 16. 3. 2016 se v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v Liběchově pořádá Den otevřených dveří, kde se prostřednictvím přednášek dozvíte víc o neurodegenerativních onemocněních a jejich výzkumu, budete mít možnost prohlédnout si experimentální vzorky mozků a také postery prezentující práci věnovanou studiu neurodegenerativních onemocnění.

Dne 19. 3. 2016 bude Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě v Obchodním centru Šestka (Fajtlova 1090/1, Praha 6) pořádat osvětovou akci s názvem „Neurodegenerativní onemocnění kolem nás", věnovanou neurodegenerativním onemocněním, lidskému mozku, jeho trénování a výzkumu.

Výtvarná a kreativní soutěž

Současně SPHCH, ÚŽFG a CEPO vyhlásily výtvarnou soutěž na téma „Jak si představuji výzkum mozku". Vítězové soutěže budou vyhlášeni dne 15. 3. 2016 v průběhu Dne otevřených dveří v ÚŽFG v Liběchově.

Všichni jste srdečně zváni.

Soubor: