Škola základ života - seminář o tranzitním programu

Datum: 
Čtvrtek, 2. Červen 2016 -
9:00 - 17:00
Místo konání akce: 
Praha - bude upřesněno
Stručný popis: 

Škola základ života - seminář 
o tranzitním programu

Pracujete s mladými lidmi se speciálními vzdělávacími potřebami? Řešíte s nimi otázky týkající se jejich dospívání a volby povolání? Zjistěte co je tranzitní program a jak můžete mladé lidi podpořit nejen při vstupu na trh práce.

"Vzájemná spolupráce školy a poskytovatelů sociálních služeb v podpoře mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich možností při vstupu na trh práce."
 

Témata kurzu:

 • Tranzitní program - sociální služba zaměřená na podporu mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami v době přechodu ze školy do zaměstnání, co je náplní tranzitního programu? kdo a komu je poskytován? legislativa
 • Efektivita tranzitního programu - proč je smysluplné, když škola a poskytovatel tranzitního programu spolupracují, význam týmové spolupráce, propojování vzdělávacích a výchovných cílů žáků s jejich zájmy, přáními a dovednostmi ovlivňujícími jejich budoucnost.
 • Společné plánování - stanovení směru a plánování způsobů podpory s výhledem 
  na budoucnost člověka s postižením žit v běžné komunitě a pracovat na běžném pracovním trhu, význam individuálního plánování
 • Trénink dovedností v terénu a aktivita - proč je důležité, aby mladý člověk se speciálními vzdělávacími potřebami uvažoval o svých schopnostech a dovednostech 
  a vyzkoušel si je v praxi? proč by měl znát své potřeby a své silné stránky?
 •  Míra potřebné podpory - jakou pomoc a podporu potřebuje mladý člověk během vzdělávání, aby byl schopen začlenit se do běžné komunity, hledat a najít si práci 
  na běžném pracovním trhu
 •  Diskuse s pracovnicí tranzitního programu
 • Příklad dobré praxe - vlastní zkušenost uživatelky tranzitního programu

Seminář je určen:

 • pro pedagogické pracovníky, kteří začleňují děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole (pedagogy, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, výchovné poradce
 • pro pedagogické pracovníky speciálních škol
 • pro pracovníky školských poradenských zařízení a sociální pracovníky
 • kapacita kurzu je maximálně 30 účastníků
   

Akreditace:

 • seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP
   

Lektorky:

Michaela Antalíková (lektorka seminářů pro pedagogy 
Mgr. Anna Kaucká (pracovnice služby Tranzitní program)
 

Kontakt:

Lucie Soukupová - koordinátorka kurzů s inkluzivní tématikou
lucie.soukupova@rytmus.org 733 185 689

 

Bližší informace ZDE

datum: 2. červen 2016

čas: 9 - 17 hodin

místo: Praha, bude upřesněno

lektoruje: Michaela Antalíková, Mgr. Anna Kaucká

cena: 1 600,- Kč

 

Pořadatel: 
Nadační fond Rytmus