PŘEDNÁŠKY V MULTIOBOROVÉ SPOLUPRÁCI VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ V 21. STOLETÍ - II. část

Datum: 
Středa, 13. Listopad 2019 -
9:30 - 15:30
Místo konání akce: 
Sanatoria Klimkovice - velký sál
Stručný popis: 

Tématem druhé části přednášek jsou muskulární onemocnění u dětí (SMA, MD, DMD) a roztroušená skleróza.

 

 

Podrobný popis: 

Přednášejícími budou lékaři, kteří se zabývají neuromuskárním onemocněním u dětí. Spolu s nimi budeme hledat odpovědi na možnosti zlepšení nebo alespoň udržení současného zdravotního stavu nemocných dětí. 

Na lékařská témata budou navazovat témata jako např. jak pomoci dětem a jejich rodičům při a po vyšetření vzácných onemocnění. 

Neopomeneme ani téma zařazení dětí se vzácnými onemocněními do školských zařízení a jejich uplatnitelnost v praxi. 

Na přednášky bude navazovat kulatý stůl, který se bude zabývat problematikou rané péče a příklady dobré praxe v inkluzivním vzdělávání nebo problematikou integrace – inkluze dětí se zdravotním postižením do školního prostředí.

Časový harmonogram akce: 

9,30 - 12,30     přednášky 

13,30 - 15,30   kulatý stůl

Jsou vítáni všichni, které zajímají výše uvedená témata.

Zveme vás za Národní radu zdravotně postižených ČR, která je pořadatelem akce. 

 

Mgr. Hana Gřešková

krajský koordinátor

za Moravskoslezský kraj

NRZP ČR Praha

 

 

Pořadatel: 
NRZP ĆR, e-mail: ostrava@nrzp.cz