Přednáška (on-line): NÍZKÝ DŮCHOD, příčiny a možná řešení

Datum: 
Pátek, 26. Duben 2024 -
9:00 - 15:00
Místo konání akce: 
ON-LINE
Stručný popis: 

Ve pátek 26.04.2024 proběhne akreditovaná přednáška na téma DNÍZKÝ DŮCHOD, příčiny a možné řešení (od 9-15 hod. v prostředí Teams).

 

Přednášku bude lektorovat Mgr. Radka Pešlová, právnička věnující se sociálnímu a opatrovnickému právu.

 

Cena 1 790 Kč/osobu (cena bez DPH, nejsme plátci DPH).

 

Přihlásit se můžete zde: https://www.socialniradce.cz/akreditace/nizky-duchod-priciny-a-mozna-res...

 

Přednáška je akreditovaná pro úředníky i sociální pracovníky (MPSV i MV ČR):

 • AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:
  • úředníky: AK/PV-606/2022
  • vedoucí úředníky: AK/VE-290/2022
 • AKREDITACE MPSV
  • A2022/0753-SP/VP

 

Čím se budeme zabývat:

 

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A I V SOCIÁLNÍ PRÁCI SE ČÍM DÁL ČASTĚJI SETKÁVÁME S LIDMI, KTEŘÍ BUĎ NEMAJÍ DŮCHOD VŮBEC ANEBO HO MAJÍ NEPŘIROZENĚ NÍZKÝ.

 • Seznámíme se se způsobem výpočtu důchodu a zápočtem jednotlivých dob, tak aby negativně neovlivnily naši výši důchodu.
 • Vyjasníme si posudková kritéria pro invalidní důchody, na co si dát při přípravě dokladů pozor a ukážeme si, jak je využít v náš prospěch.
 • Řekneme si, jak je to s invalidním důchodem zpětně, kdy ho lze reálně získat.
 • Vysvětlíme si, co je to dopočtová doba a proč má každý den doplácení navíc vliv na výši invalidního důchodu.
 • Ukážeme si chyby ve výpočtech, které můžeme opravit.
 • Poukážeme na zásadní změny v posudkové službě, které mohou významně ovlivnit stávající posuzovaní.
 • Ukážeme si chyby v jednotlivých stupních řízení a co dělat pro jejich nápravu.
 • Vysvětlíme konkrétními postupy (námitky, žaloba, přezkum) a zvážíme, zda podávat novou žádost, podávat námitku nebo podat správní žalobu, co kolik stojí a jak na to.

 

Pokud zrovna řešíte obtížnou situaci, přichystejte si podklady, na přednášce bude prostor pro dotazy.

Podrobný popis: 

Sociální pracovník a opatrovník (pracovník vykonávající výkon opatrovnictví v přenesené působnosti na obci) musí mít přehled o sociálních dávkách systému sociálního zabezpečení, protože tuto informaci používá jako jeden z nástrojů pomoci sociálně slabším občanům a opatrovancům. Jednotlivé dávky mají svá kritéria a postupy při jejich přiznávání. Pracovník má být schopen zhodnotit situaci klienta a alespoň orientačně určit, zda by mohl klient u podání žádosti o přiznání dávky uspět a v čem by mohl potenciálně být problém, když má nepřiměřeně nízký důchod.

 

Klienti, kteří jsou pro dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav omezeni ve výdělečné činnosti, nebo jsou z důvodu stáří již neschopni pracovat, často nemají možnost získat důchod takový, který by jim opravdu podle doby a rozsahu pojištění měl náležet.

 

Mnoha klientům hrozí nízký důchod, který negativně ovlivňuje jejich životní možnosti.

Taktéž osobám pečujícím či osobám, které dlouhodobě pracují v provozech s nízkým výdělkem, hrozí nízký důchod. Ženy mívají velmi rozmanitý produktivní věk (děti, péče, kombinace nízkých úvazků, dohod), který může mít negativní dopad na jejich důchod.

Co s tím lze dělat? Na co si dát pozor? Jak ovlivnit výši důchodu? Jak řešit předdůchodovou situaci? Jak se rozhodovat při započítávání náhradních a vyloučených dob? Jak se započítává studium, péče, evidence na Úřadu práce atd.? Jak se řeší invalidita? Jsou posudkoví lékaři ti, kteří znemožní správné přiznání důchodu? Mohou opatrovanci získat důchod, když je jim přiznán nárok bez výplaty? Jaká je role opatrovníka či zákonného zástupce u přiznávání důchodu? Tyto, a ještě další otázky se pokusíme zodpovědět a připravit se na praktická řešení.

Pořadatel: 
Sociální rádce, s.r.o. a Kalis, s.r.o.