Přednáška (on-line): DETENCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)

Datum: 
Čtvrtek, 16. Květen 2024 -
9:00 - 15:00
Místo konání akce: 
ON-LINE
Stručný popis: 

Ve čtvrtek 16.05.2024 proběhne akreditovaná přednáška na téma

DETENCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)

(od 9-15 hod. v prostředí Teams).

 

Přednášku bude lektorovat Mgr. Radka Pešlová, právnička věnující se sociálnímu a opatrovnickému právu.

 

Cena 1 790 Kč/osobu (cena bez DPH, nejsme plátci DPH).

 

Přednáška je akreditovaná pro úředníky i sociální pracovníky (MPSV i MV ČR):

 • AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:
  • úředníky: AK/PV-610/2021
  • vedoucí úředníky: AK/VE-371/2021
 • AKREDITACE MPSV
  • A2022/0762-SP/PC/PP/VP

Čím se budeme zabývat:

 

NĚKTERÉ OSOBY POTŘEBUJÍ PÉČI, ALE ODMÍTAJÍ JI...

 

Někdy je nutné poskytnout pomoc osobám, které již neví, co potřebují, příp. ví, co nechtějí a přestože trpí, neuvědomují si důsledky svého jednání (odmítání, neléčení se, osamění bez pomoci).

 

Podněty přichází od rodin, od opatrovníků, od lékařů nebo od samotných sociálních pracovníků.

 

Když člověk potřebuje vysokou míru pomoci a už nemůže být sám doma, nebo rodina už péči nezvládá, je nutné řešit umístění (z pohledu osoby jde o pasivní vstup) do služby.

 

Sociální služba tak může být jako záruka pomoci, a to i proti vůli osoby.

 

 • Kdy a jak můžeme do služby přijmout osobu i proti její vůli?
 • Co když opatrovník chce a opatrovaný do služby nechce?
 • Co když jde osoba z LDN a do služby nechce? Může se vrátit domů?
 • Co když už osoba ve službě je, ale chce z ní pryč?
 • Co když nám soud nařídí osobu ze služby pustit? Co pak? Kam půjde?
 • Kdo odpovídá, když se něco stane?

 

Pokud zrovna řešíte obtížnou situaci, přichystejte si podklady, na přednášce bude prostor pro dotazy.

Podrobný popis: 

Někdy je nutné poskytnout pomoc osobám, které již neví, co potřebují, příp. ví, co nechtějí a přestože trpí, neuvědomují si důsledky svého jednání (odmítání, neléčení se, osamění bez podpory). Podněty přichází od spoluobčanů, od lékařů nebo od samotných pracovníků na obci.

Tito lidé často trpí vysokou mírou závislosti na pomoci a je tedy vhodné řešit umístění (z pohledu osoby jde o pasivní vstup) do služby. Sociální služba tak může být jako záruka pomoci, a to i proti vůli osoby. Tato záruka je ale jen kousíček od jejího protipólu (tzv. páchání dobra).

Vždy je nutné rozlišit, kdy je přednostní pomoci než respektovat právo sebedestrukce. Kdy a kdo musí dělat pojistky, aby nedocházelo k nadměrnému omezení svobody toho, kdo sice pomoc potřebuje, ale nechce ji, nebo ji není schopen přijmout.

Je potřeba znát, jaká jsou pravidla této pomoci při vstupu do služby a při opouštění ze služby.

 

Jednotlivé role zúčastněných jsou různorodé. Je potřeba vědět, kdy a jak jedná pracovník služby, pracovník obce (ORP – dle § 91 odst. 6 ZSS), opatrovník (i veřejný), státní zástupce, soudce, lékař.

 

Umístění bez souhlasu, případně držení ve službě je na hraně trestního práva – omezení osobní svobody. V odůvodněných případech půjde o legální postup, ale musí být dodržena přísná pravidla, aby nedocházelo k poškození nejslabší osoby – nemocného/opatrovance. 

Pořadatel: 
Sociální rádce, s.r.o. a Kalis, s.r.o.