Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky I., 20. 10., kurz s akreditací MPSV

Datum: 
Středa, 20. Říjen 2021 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Praha 8 (nedaleko Psychiatrické nemocnice Bohnice)
Stručný popis: 

 

Co budete po kurzu Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky I. umět?

 • vést testovací hovory s větším porozuměním pro funkce, které pro klienty může testování mít
 • disponovat širším repertoárem nástrojů a intervencí využitelných v zájmu konstruktivního vedení hovoru i své psychohygieny
 • vykazovat hlubší míru sebereflexe zejména na úrovni svých postojů – průběžně si uvědomovat, jaké postoje se zrcadlí ve Vaší práci s testovacími hovory, nakolik tyto postoje odpovídají konkrétnímu hovoru, jaký dopad na něj můžou mít a cíleně pracovat na posunu v těch postojích, které se ukážou jako dysfunkční

Více informací vč. přihlášky na kurz najdete na: https://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/prace-s-testovacimi-hovory-v-kontextu-krizove-link/

 

Podrobný popis: 

 

Jak se to naučíte?

 • kurz poskytuje vhled do problematiky testovacích hovorů v kontextu krizové linky a zúročuje zkušenosti Linky bezpečí, které s tímto fenoménem učinila v průběhu více jak 25 let své existence
 • prostřednictvím rozmanitých zážitkových aktivit kurz prezentuje pohled na testování linky důvěry jako na přirozený způsob získávání informací, který je ze strany klienta legitimním nástrojem při rozhodování o využití konkrétní služby a z pohledu linky skýtá možnost prezentovat svoje služby, přístup apod.
 • jedná se tak o pozitivní přerámování fenoménu, který bývá pracovníky linek vnímán spíše negativně (jako zneužívání služby, útok na hranice, manipulace, něco, co blokuje službu pro „důležitější případy“ apod.) a který zároveň může zvyšovat riziko vyhoření
 • jako alternativa obvykle užívaných „konfrontačních strategií“ je zde předkládán model „care-frontace“, ve kterém se profesionál snaží o identifikování reálných potřeb klienta ukrytých za testováním a jejich naplnění způsobem, který je v souladu s posláním a limity krizových služeb
 • různé konstruktivní intervence při práci s testovacími hovory budou v kurzu rozvíjeny formou praktického nácviku
 • pro další prohloubení osvojených poznatků a rozvoj dovedností v oblasti vedení testovacích hovorů na kurz navazuje 3. 11. 2021 Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II. (prohlubující praktický nácvik)

Kurzem Vás provedou zkušené lektorky s širokou praxí v krizové intervenci s klienty Linky bezpečí i s dalšími cílovými skupinami:

Mgr. Zuzana Tupá, DiS. a Mgr. Lenka Ottová

 

Kdo kurz využije?

 • zaměstnanci sociálních služeb a pomáhajících profesí
 • konzultanti na pracovištích s krizovým telefonem a linek důvěry
 • psychologové
 • zaměstnanci dispečinku Policie ČR, Hasičského záchranného sboru nebo Zdravotnické záchranné služby
 • zájemci z laické veřejnosti
 • studenti, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání

Rozsah: 8 vyuč. hodin (+ 8 vyuč. hodin navazující kurz)

Absolventi získají akreditované osvědčení (za každý ze 2 kurzů zvlášť).

Přihlaste se na webu Linky bezpečí: https://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/prace-s-testovacimi-hovory-v-kontextu-krizove-link/

Pořadatel: 
Linka bezpečí, z.s.