Krizová intervence - základní kurz, do 3. 5. SLEVA NA KURZOVNÉM, kurz je akreditován MPSV

Datum: 
Pátek, 12. Červen 2020 - 13:00 - Neděle, 28. Červen 2020 - 16:30
Místo konání akce: 
Praha
Stručný popis: 

 

Přihlaste se nyní za SNÍŽENÉ KURZOVNÉ 10.990 Kč! Nabídka platí do 3. 5. včetně.

Nic neriskujete, pokud by se kurz vzhledem k současné situaci nekonal, nabídneme Vám nový termín nebo vrátíme peníze. 

 

Proč zvolit Krizovou intervenci - základní kurz od Linky bezpečí?

 

Učíme to, co umíme nejlépe. Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která je největší a nejdéle fungující krizovou linkou pro děti a mladistvé do 26 let v ČR. Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.

 

Napoví Vám také zpětné vazby absolventů našich kurzů …

 

„Příjemné podávání zpětné vazby a příjemná podporující atmosféra.“

„Byly pro mě užitečné znalosti a zkušenosti ostatních, sama jich moc nemám.“

„Dobré bylo věnování prostoru modelovým situacím.“

„Sebe zkušenost, odborný výklad a komentáře lektorek, sdílení zkušeností – to vše mě posunulo dále.“

„Bavila mě vyvážená a neustále interaktivní forma a modelové situace. Zároveň jsem velmi oceňovala odpočinkovější aktivity. Kurz byl hodně intenzivní.“

„Díky rozmanitosti naší skupiny, jsem mohla čerpat zkušenosti od zkušených psychoterapeutů a psychologů i lidí z úplně jiné oblasti, bavily mě modelace, sebezkušenostní techniky, formy práce, kdy jsme si sami vytvářeli obsah probíraného tématu.“

„Jako studentka psychologie oceňuji praktické komunikační dovednosti i teoretické pozadí pro budoucí praxi velmi důležité.“

„Po kurzu mám v komunikaci s klientem větší pochopení.“

„Lektorky byly velice příjemné a ochotné.“

„Bylo to zajímavé a příjemné, půjdu na další kurzy.“

 

Více informací vč. přihlašování na webu pořadatele Linka bezpečí – ZDE.

 

Podrobný popis: 

 

Kurz se zaměřuje na:

- zvýšení kompetencí při práci s klientem v krizi a obecně náročných životních         situacích
- krizi a krizovou intervenci
- zásady krizové intervence
- strukturu a techniky krizově intervenčního rozhovoru
- praktický nácvik dovedností, který probíhá s ohledem na specifika práce s různými typy potíží (jako např. akutní krize, posttraumatický stav, psychopatologie, ohrožení zdraví a života) i rozdílnými cílovými skupinami (děti, dospělí, senioři)
- reflexi vlastních zdrojů podpory a nabídku nástrojů psychohygieny
- kurz je veden interaktivně-zážitkovou formou
- kurz je uplatnitelný pro krizovou intervenci tváří v tvář i po telefonu

 

Účastníci dostanou informační materiály, které mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu. Nad 12 účastníků je kurz veden dvojicí lektorů.

 

Kurz probíhá ve 2 víkendech:
12. – 14. 6. 2020
26. - 28. 6. 2020

V pátky 13:00 – 20:00
a soboty a neděle 9:00 – 16:30.

 

Kurz využijí:

  • všichni, kdo se chtějí dozvědět více o krizové intervenci a ti, kdo se setkávají s osobami v náročných situacích a hledají nástroje, jak takové krize zvládat
  • pracovníci sociálních služeb a pomáhajících profesí
  • pedagogové, zdravotníci
  • laické veřejnosti i odborníkům, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii
  • studentům humanitních oborů, jež si chtějí rozšířit portfolio vzdělání

 

Rozsah: 48 vyučovacích hodin
Počet účastníků: max. 16
Kurz je akreditován MPSV. Absolventi získají osvědčení.

 

Lektorský tým:

Mgr. Lucie Bukovská - v současnosti vedoucí psycholožka Linky bezpečí s bohatými zkušenostmi z různých oblastí tohoto oboru vč. činnosti lektorské a pedagogické, konzultantka Rodičovské linky a psycholožka v soukromé praxi pro dospělé i dětské klienty, odborná garantka velké části vzdělávacích aktivit Linky bezpečí

Mgr. Peter Porubský - působil jako vedoucí Kontaktního centra SANANIM zabývajícího se péčí o osoby ohrožené drogovou závislostí. V letech 2010 až 2018 pracoval jako vedoucí Linky bezpečí. V současné době pracuje na Lince bezpečí jako konzultant a lektor výcviku telefonické krizové intervence, má svou vlastní poradenskou praxi.

Mgr. Barbara Ernest - do roku 2018 vedoucí směny na dětské telefonické krizové lince Linky bezpečí, psycholožka s komplexním výcvikem v Gestalt psychoterapii a bohatými lektorskými zkušenostmi, v současnosti v soukromé psychologické praxi.

Mgr. Anna Jelínková - v současnosti vedoucí směny na dětském krizovém telefonu Linky bezpečí, psycholožka a psychoterapeutka s výcvikem v integrativním směru (sebezkušenostní, teoretická i supervizní část), pracuje také v soukromé psychologické praxi a má široké lektorské zkušenosti.

Mgr. Jakub Zámečník - psycholog, na Lince bezpečí je v současnosti lektorem a vedoucím směny na dětském krizovém telefonu, frekventant psychoterapeutického výcviku INSTEP se zkušenostmi v krizové intervenci nejen s dětskými a mladistvými klienty ale i s dospělými (často s duševním onemocněním) řešícími široké spektrum potíží

 

Více informací vč. přihlašování na webu pořadatele Linka bezpečí – ZDE.

 

Přihlaste se, těšíme se na Vás!

Pořadatel: 
Linka bezpečí, z.s.