Krajská konference NRZP ČR v MSK s názvem „Bezbariérové prostředí a aktuální legislativa, přístupnost kulturních památek v MS kraji“

Datum: 
Čtvrtek, 24. Říjen 2019 -
10:30 - 14:35
Místo konání akce: 
KÚ MSK, ul. 28. října, Ostrava - místnost D 200 předsálí zastupitelstva, 1. patro
Stručný popis: 

Zveme Vás na

KRAJSKOU KONFERENCI NRZP ČR, z. s. pořádanou pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiřího Navrátila, MBA. 

na téma: „Bezbariérové prostředí a aktuální legislativa, přístupnost kulturních památek v MS kraji“

Na konferenci vystoupí se svým příspěvkem na téma "Národní rozvojový program mobility pro všechny - Finanční podpora pro odstraňování bariér". Ing. Dagmar Lanzová z NRZP ČR Praha. Druhým velkým tématem je "Přístupnost kulturních památek v Moravskoslezském kraji". Z Územního odborného pracoviště Národního památkového úřadu vystoupí s příspěvkem o péči o památkový fond Ing. arch. Marie Bartošová. Program bude doplněn informacemi zástupců spolku Opavskem bez bariér, z. s. o stejnojmenném projektu. Na konferenci budou prezentovány i pomůcky pro nevidomé a slabozraké. 

Vítáni jsou všichni, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí, pracují a pohybují se osoby se zdravotním potižením v Moravskoslezském kraji. Rádi přivítáme zástupce měst a obcí MSK, osoby s ZP, zástupce spolků sdružujících OZP a jejich příznivce. 

Přihlášku na konferenci je možné zaslat na adresu: ostrava@nrzp.cz

Program konference bude zahájen v 10,30 hod. a ukončen v 14,30 hod

Těšíme se na vás!

Mgr. Hana Gřešková, krajský koordinátor NRP ČR pro MSK

Pořadatel: 
NRZP ĆR, e-mail: ostrava@nrzp.cz