Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, MPSV akreditovaný kurz

Datum: 
Úterý, 5. Listopad 2019 -
9:00 - 17:00
Místo konání akce: 
Praha 8 (sídliště Bohnice)
Stručný popis: 

 

Učíme to, co umíme nejlépe. Naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která za 25 let své existence patří ke krizovým linkám s nejvyšším počtem klientů v ČR. Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí. Klademe důraz na aktivní nácvik a sdílení dobré praxe.

 

Proč zvolit kurz Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými Vám napoví zpětné vazby absolventů:
„Díky kurzu si více uvědomuji, jak zpracovat vlastní emoce a co druhý právě potřebuje.“
„I když jsem většinou skeptická k zážitkové formě vzdělávání, tyto aktivity měly v rámci kurzu smysl. Díky!“
„Moc děkuji, byl to přínosný den!“
 „Oceňuji pohodu, humor, sdílení, otevřenost lektorů, střídání teorie a aktivit a jejich vzájemné propojení.“
„Líbil se mi lidský a srozumitelný výklad, přiměřené střídání teorie a nácviku, příklady z praxe.“
„Nabyté znalosti využiji v osobním i pracovním životě.“
„Materiál, který jsme dostali, obsahuje užitečné souhrny – není nutné ztrácet čas psaním poznámek, vše je přehledné.“
„Lektorky měly vřelý přístup, na kurzu byla dobrá atmosféra.“

 

Více informací vč. přihlašování na webu pořadatele Linka bezpečí – ZDE.

 

Podrobný popis: 

 

Kurz se zaměřuje na

 • na emoce ve vztahu pracovník - uživatel služby a to jak na straně klienta tak pomáhajícího profesionála
 • účastníci posílí svoje dovednosti práce s rozmanitými emocemi uživatelů i schopnost reflektovat vlastní emoce v zájmu pracovní aliance s uživateli a osobní psychohygieny

Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest.

 

Obsahem kurzu je:

 • během kurzu je věnována pozornost emocím jako např. smutek, bezmoc, beznaděj, vztek a agrese, úzkost a strach
 • absolventi kurzu se zorientují v jejich typických projevech, spouštěčích i dostupných intervencích
 • představeny jsou různé teoretické koncepty práce s emocemi
 • absolvent kurzu je po jeho ukončení schopen vztahovat se k emocím jako k přirozené součásti pomáhajícího vztahu a umí lépe identifikovat a reflektovat emoce na straně uživatele i svoje vlastní emoce, které se objeví v průběhu spolupráce

Kurz využije:

 • pracovníci sociálních služeb a pomáhajících profesí
 • pedagogičtí pracovníci
 • zdravotníci
 • a všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích,
 • zájemci z laické veřejnosti
 • studenti, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání.

Lektorské zajištění:

Mgr. Irena Kopřivová, Ing. Andrea Květoňová

Obě lektorky mají zkušenosti s telefonickou krizovou intervencí přímo z Linky bezpečí, z oblasti psychologie i psychoterapeutické praxe.

Rozsah: 8 vyuč. hodin

Akreditace MPSV: č. A2017/0041-SP/PC (účastníci získají osvědčení o absolvování)

Počet účastníků: max. 16

 

Více informací vč. přihlašování na webu pořadatele Linka bezpečí – ZDE.

 

Těšíme se na Vás!

 

Všechny naše kurzy pro Vás také rádi připravíme přímo ve Vaší organizaci. Kompletní nabídku kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE.

 

Nabízíme i neakreditované kurzy na míru dle potřeb Vašich zaměstnanců (zaměřené na různá témata z oblasti krizové intervence).

 

 

Pořadatel: 
Linka bezpečí, z.s.