Dluhové poradenství v sociální práci

Datum: 
Pondělí, 23. Září 2019 - 9:00 - Středa, 25. Září 2019 - 16:30
Místo konání akce: 
Praha
Stručný popis: 

Akreditace MPSV č. 2014/0565-PC/SP/PP

Uzávěrka přihlášek: 16. srpna 2019

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří v rámci výkonu svého povolání poskytují nebo budou poskytovat dluhové poradenství, a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Podrobný popis: 

Akreditace MPSV č. 2014/0565-PC/SP/PP

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří v rámci výkonu svého povolání poskytují nebo budou poskytovat dluhové poradenství, a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Obsahem kurzu je:

  • Dluhové poradenství v rámci sociální práce - obsah, limity a etické aspekty poskytování dluhového poradenství poskytovaného sociálními pracovníky; typologie klientů
  • Dluhová legislativa I. - hmotné právo: Pilíře dluhové legislativy. Občanský zákoník. Související právní předpisy a judikatura.
  • Dluhová legislativa II. - procesní právo: Občanský soudní řád. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Exekuční řád. Související právní předpisy a judikatura.
  • Dluhová legislativa III. - insolvenční právo: Insolvenční zákon. Formy řešení úpadku. Oddlužení a konkurs. Návrh na povolení oddlužení.

Přihlásit se můžete: http://www.remedium.cz/prihlaska_do_kurzu.php

Pořadatel: 
REMEDIUM Praha o.p.s.