Dluhové poradenství v sociální práci

Datum: 
Středa, 20. Květen 2020 - 9:00 - Pátek, 22. Květen 2020 - 16:30
Místo konání akce: 
Remedium Praha o.p.s.
Stručný popis: 

Kurz určen: Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří v rámci výkonu svého povolání poskytují nebo budou poskytovat dluhové poradenství, a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Podrobný popis: 

Obsahem kurzu je:

  • Dluhové poradenství v rámci sociální práce - obsah, limity a etické aspekty poskytování dluhového poradenství poskytovaného sociálními pracovníky; typologie klientů
  • Dluhová legislativa I. - hmotné právo: Pilíře dluhové legislativy. Občanský zákoník. Související právní předpisy a judikatura.
  • Dluhová legislativa II. - procesní právo: Občanský soudní řád. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Exekuční řád. Související právní předpisy a judikatura.
  • Dluhová legislativa III. - insolvenční právo: Insolvenční zákon. Formy řešení úpadku. Oddlužení a konkurs. Návrh na povolení oddlužení.

Cílové kompetence absolventa:

  • Absolvent rozvine dovednosti a znalosti nutné pro zmapování situace klienta a jejího vyhodnocení (možných rizik).
  • Absolvent se orientuje v příslušné legislativě a judikátech.
  • Absolvent umí klientovi srozumitelně předat informace o možných variantách řešení situace a jejich výhodách a rizicích.
  • Absolvent rozumí problematice insolvenčního řízení, zejm. umí klientovi vysvětlit podmínky a průběh oddlužení.
  • Absolvent si uvědomuje etické aspekty poskytování poradenství klientům-dlužníkům a umí s nimi pracovat.

Přihlásit se můžete zde: http://www.remedium.cz/prihlaska_do_kurzu.php