Bezplatný kurz Ochrana spotřebitele v praxi pro studenty sociální práce v Brně

Datum: 
Pondělí, 7. Září 2020 - 9:00 - Úterý, 8. Září 2020 - 16:30
Místo konání akce: 
Brno
Stručný popis: 

V rámci projektu Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční  gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint pořádá REMEDIUM Praha o.p.s. a KSPSP FSS MU dvoudenní 16 hodinový kurz pro studenty sociální práce.

Podrobný popis: 

Cíl a obsah kurzu:

Cílem kurzu je seznámit se s problematikou spotřebitelských vztahů a ochrany spotřebitele v podobě, s níž se ve své praxi setkávají sociální pracovníci. Na konkrétních případech budou vysvětleny základní legislativní souvislosti a metody práce, které může sociální pracovník využít. Prostor bude věnován i zadlužování spotřebitelů, možným preventivním opatřením a řešení již existujícího předlužení.

 

Program :

1. den
- úvod do legislativy týkající se spotřebitelské oblasti
- typologie spotřebitelských smluv
- spotřebitelská kupní smlouva (náležitosti, rozdíly mezi různými typy spotřebitelských kupních smluv)
- práva a povinnosti spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy) - v ČR a v rámci EU, vliv nového Občanského zákoníku
- modelové situace

2. den
- problematika rozhodčích doložek a smluv
- spotřebitelský úvěr
- vývojové fáze spotřebitelského dluhu
- možnosti řešení spotřebitelského dluhu (splátkový kalendář, oddlužení atd.)

 

Příjem přihlášek: do 20. srpna 2020
Kapacita kurzu: 20 účastníků
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Kurz se koná v prostorách FSS MU.

Pro více informací a přihlášku pište na
email: obcanskaporadna@remedium.cz
www.remedium.cz

Pořadatel: 
REMEDIUM Praha o.p.s.
Soubor: