akreditovaný kurz Základy praktické etiky

Datum: 
Středa, 16. Říjen 2019 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Česká alzheimerovská společnost, Šimůnkova 1600, Praha 8
Stručný popis: 

Jednodenní 8-hodinový akreditovaný kurz se zkušenou lektorkou Mgr. Danou Hradcovou, Ph.D. je určený pracovníkům v sociálních službách.

Podrobný popis: 

Prostřednictvím analýzy mikropraxe běžných denních činností probádáme dva možné pohledy na péči o  lidi s kognitivním znevýhodněním. První z těchto způsobů je založen na uskutečňování ideálů, jež do praxe přinesl zákon o sociálních službách a standardy kvality: autonomie, individualizace, aktivizace a začlenění do běžné společnosti. Druhé pojetí péče, přítomné v každodenní praxi, staví na vzájemné závislosti a zranitelnosti člověka, na obecně lidské potřebě péči dávat a přijímat. V každodenní praxi se oba tyto způsoby uspořádávání péče vyskytují společně – doplňují se, překrývají i střetávají. Kurz praktické etiky by měl lidem v sociálních službách pomoci nahlédnout na tyto zdánlivě nesoudržné přístupy a pomoci jim je v praxi propojit.

Cílové kompetence absolventů

Absolvent kurzu se seznámí se základními východisky etiky založené na pečujícím vztahu a se základními etickými teoriemi. Na konkrétním příkladě si vyzkouší postup při řešení etických dilemat s ohledem na individuální potřeby a zájmy zúčastněných aktérů (uživatelé, blízcí, pracovnice služby, atd.), principy a postupy, kterými se řídí poskytování služby v organizaci. Naučí se identifikovat etické výzvy v každodenních činnostech a vztazích, zamyslí se nad možnostmi jejich řešení. Navrhnou možnosti vzájemné podpory v organizaci a sdílení zkušeností pracovnic při řešení etických aspektů práce v sociálních službách.

Obsah kurzu:

  1. Etika založená na pečujícím vztahu
  2. Řešení etických dilemat
  3. Etické otázky každodenní péče, etika v organizaci
  4. Diskuze a závěr

Online přihláška a více informací na: http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/akreditovane-kurzy/jednodenni-ku...

Pořadatel: 
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.