Akreditovaný kurz "Vybrané otázky z praxe v opatrovnictví z pohledu sociálních služeb" - Zlín

Datum: 
Úterý, 3. Říjen 2017 -
10:00 - 17:30
Místo konání akce: 
Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651, Zlín
Stručný popis: 

Kurz je určen pro zaměstnance sociálních služeb, kteří jednají se samotnými duševně postiženými nebo s jejich zástupci (ať už rodinou, pokud ještě neproběhlo určení opatrovníka, laickým opatrovníkem nebo veřejným opatrovníkem). V rámci semináře se probírají i další podpůrná opatření, která by mohla být vhodná k podpoře či zastoupení postižené osoby. 
V rámci semináře je věnován velký prostor otázkám, které v rámci tématu vznese sám posluchač, proto je vhodné si s sebou přinést již konkrétní příklady a dotazy k řešení. 
Seminář se nezaměřuje na otázky z pohledu veřejného opatrovníka (k tomu slouží seminář "Vybrané otázky z praxe veřejného opatrovníka"), protože jde o odlišný pohled na danou tématiku.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1 850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:
1. Úvod

2. Vymezení zákonného rámce. Vymezení základních pojmů pro sociální pracovníky v sociálních službách

  • Opatrovnictví v rámci nového občanského zákoníku, zákona o sociálních službách, souvislost se správním řádem, zákonem o zvláštních řízeních soudních a občanským soudním řádem.
  • Pojmosloví: svéprávnost, omezení, právní jednání, opatrovnictví, zastupování, podpora, plná moc.

3. Právní jednání (podpis smlouvy o poskytování sociální služby, dodatků) – platnost / neplatnost

  • Kdy se může osoba podepsat (musí rozumět obsahu, musí být schopna podpisu?); kdy nahrazujeme podpis opatrovníkem, podpůrcem, zástupcem, plnou mocí; zastupování; jak a kdy bude platná smlouva o poskytování sociálních služeb, když nebude podepsaná opatrovníkem.

4. Jednání s opatrovníkem z pohledu sociálních služeb

  • Práva a povinnosti opatrovníka, vyúčtování, informování, součinnost se soudem (zprávy), připomínky, schvalování.

5. Návrh / podnět na omezení svéprávnosti nebo zastupování 

  • Podávání návrhu /kdo a kam/, náležitosti návrhů / podnětů, účastníci řízení, průběh řízení, výsledek řízení.

6. Jednání se zástupcem

7. Postavení opatrovance

  • Co si může opatrovanec nebo zastoupený sám rozhodnout? S čím může nakládat? Souhlasy za opatrovance, zastupované – kdy, kde a co?

8. Odpovědnost za škodu

  • Odpovědnost za škodu z pohledu opatrovníka, pracovníka sociální služby a opatrovance.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s. , Malátova 395/13 150 00 Praha 5