akreditovaný kurz Úvod do měření kognitivních funkcí pro pracovníky v sociálních službách

Datum: 
Pátek, 10. Květen 2019 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Česká alzheimerovská společnost, Šimůnkova 1600, Praha 8
Stručný popis: 

Jednodenní 8-hodinový akreditovaný kurz se zkušenými lektorkami PhDr. Evou Jarolímovou, Ph.D. a Mgr. Hanou Orlíkovou určený pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům a sociálním pracovníkům.

Podrobný popis: 

Cílové kompetence absolventů:

Absolventi kurzu budou znát různé nástroje pro měření kognitivních funkcí aplikovatelné v sociálních službách (především pro seniory a lidi s demencí).

Budou schopni: vybrat vhodný diagnostický nástroj měření, zvládnou provedení bazálních diagnostických metod pro stanovení úrovně kognitivního ev. duševního stavu uživatele, při realizaci měření budou schopni použít techniku rozhovoru a observace, budou schopni správně použít vybraný nástroj měření, včetně jeho vyhodnocení, interpretace a tvorby záznamového archu.

Absolventi budou umět využít výsledky měření pro zlepšení kvality života a další plánování individualizované péče u uživatelů s kognitivním deficitem (s demencí).

Program kurzu

  1. Měření kognitivních funkcí - zasazení metodiky do teoretického kontextu, podstata a získávání informací o aktuálním stavu a úrovni kognice uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby
  2. Nácvik provedení diagnostických testů s uživatelem služby, zpracovávání, vyhodnocení; tvorba záznamového archu
  3. Zhodnocení, výměna zkušeností z praxe, diskuse

Online přihláška a více informací na: http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/akreditovane-kurzy/jednodenni-ku...

Pořadatel: 
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.