Akreditovaný kurz "Příspěvek na péči a posudková kritéria, vč. posudkové služby" - Hradec Králové

Datum: 
Čtvrtek, 9. Červen 2016 -
9:00 - 14:30
Místo konání akce: 
Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové
Stručný popis: 

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se ve své praxi potkávají s vyřizováním, přiznáváním nebo využíváním příspěvku na péči. 
Vysvětlíme si, co udělat pro to, aby byl příspěvek přiznán, přiznán ve výši, ve které by měl náležet, jaká jsou vlastně posudková kritéria a jaké jsou metodiky posuzování těchto kritérií. Současně poukážeme na praxi posudkových lékařů a také ukážeme podklady pro jejich rozhodování. 
V přednášce se také budeme komplexně zabývat celým systémem příspěvku na péči (povinnostmi, doklady, možnostmi, správním řízením, lhůtami apod.) a to vč. plánovaných změn v roce 2016.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1 850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

  • Postavení příspěvku v dávkovém systému
  • Nákladovost příspěvku
  • Struktura příjemců příspěvku
  • Legislativní podklad
  • Uplynulé legislativní změny – Sociální reforma I - řízení z pohledu Úřadu práce - řízení z pohledu žadatele, zástupce zastoupení, opatrovník, statistiky spojené s příspěvkem, mýtus zneužití dávky Zvýšení příspěvku na péči, posuzování příjmů (rozhodné příjmy), výpočet životního minima, správní řízení (paragrafy použitelné do praxe), lhůty pro řízení, nečinnost úřadu, náhrada nemajetkové újmy, sociální šetření, posudkové lékařství a vliv na dávku, metodika posudkových lékařů a změny v posuzování, zpráva MPSV o výkonu posudkové služby, rozhodnutí, opravné prostředky, výplata dávky.
  • Chystané změny v průběhu roku 2016
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s. , Malátova 395/13 150 00 Praha 5