Akreditovaný kurz "Příspěvek na péči a posouzení stupně závislosti" - Liberec

Datum: 
Čtvrtek, 23. Červen 2016 -
9:00 - 14:30
Místo konání akce: 
Hotel Liberec, Liberec
Stručný popis: 

Kurz je určen zaměstnancům, kteří vykonávají sociální práci v rámci státní správy a samosprávy. Seminář je rovněž určen ke zvýšení profesní odbornosti všem sociálním pracovníkům, kteří vykonávají sociální práci v souladu s požadovanou odbornou způsobilostí zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v současně platné právní úpravě.

Účastníci se seznámí s principy a účelem příspěvku na péči. Záměrem lektora je seznámit účastníky s  připravovanými legislativními změnami v souvislostech s kritérii a způsobem posuzování zdravotního stavu pro přiznání nároku na příspěvek na péči. 

Kurz obsahuje informace k oběma aktuálně připravovaným novelám zákona.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Monika Heczková

Cena kurzu je 1750,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

Příspěvek na péči a jeho změny 

  • Příspěvek na péči, jeho princip a účel.
  • Proces správního řízení ve věci příspěvku na péči.
  • Podstata sociálního šetření pro účely posouzení stupně závislosti.
  • Povinnosti žadatelů a příjemců příspěvku na péči.
  • Statut a práva pečujících osob,  asistentů sociální péče a poskytovatelů sociálních služeb.
  • Příspěvek na péči a jeho vyplácení prostřednictvím karty sociálních systémů.
  • Kompetence kontroly využívání příspěvku na péči.
  • Základní životní potřeby a vymezení podaktivit základních životních potřeb.
  • Zákonná kritéria pro hodnocení funkčního dopadu zdravotního stavu pro zvládání základních životních potřeb.
  • Aplikace úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti vzhledem k 10 základním životním potřebám u osob do 18. let a osob dospělých Legislativní souvislosti mezi přiznáním příspěvku na péči a průkazem osoby se zdravotním postižením TP, ZTP, nebo ZTP/P.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s. , Malátova 395/13 150 00 Praha 5