5 pohledů na lidskou důstojnost

Datum: 
Úterý, 17. Březen 2015 -
9:00 - 14:00
Místo konání akce: 
Lichtenštejnský palác v Praze
Stručný popis: 

Seminář ke Světovému dni sociální práce pořádá MPSV s Úřadem vlády ČR, 

Podrobný popis: 

Seminář se uskuteční dne 17. 3. 2015 od 10:00 do 14:00 (prezence účastníků od 09:00) v Lichtenštejnském paláci (U Sovových mlýnů 506/4,Praha). Úvodní slovo semináře přednese paní ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová.

Světový den sociální práce letos připadá právě na 17. 3. 2015 (třetí úterý v měsíci březnu). Tento den vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW).

Téma pro rok 2015 je: „Podpora důstojnosti člověka a hodnota lidství“.

Hlavním gestorem sociální práce v České republice je MPSV. Lidská důstojnost je ústřední pojem sociální práce.  Profese sociální práce je založená na respektu k hodnotě lidství a důstojnosti každého člověka.

Sociální práce má významnou úlohu v ochraně lidské důstojnosti a sociálních práv, jak je deklaruje Listina základních práv a svobod.  MPSV vnímá tuto nezastupitelnou roli sociálních pracovníků, a proto se mj. rozhodlo uspořádat při této příležitosti seminář.

 Aktivními účastníky semináře bude pět odborníků – sociálních pracovníků, kteří v kontextu tématu ochrany lidské důstojnosti klientů představí konkrétní příklady dobré praxe, upozorní na rizikové situace v těchto příkladech a popíší roli sociálního pracovníka. Těmi jsou:

·         Bc. Jan Milota – IQ Roma Servis, o.s.

·         Mgr. Petra Kutálková – La Strada Česká republika, o.p.s.

·         Mgr. et Ing. Matěj Lejsal - Domov Sue Ryder, o.p.s.

·         PhDr. Pavel Pěnkava - Úřad Městské části Praha 1

·         Jakub Šlajs, DiS. - Česká asociace streetwork, o.s.

Seminář je určen pro sociální pracovníky.  Kapacita semináře je omezena na 50 účastníků, z toho důvodu se může přihlásit pouze jedna osoba za organizaci.

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím přihlášky, kterou naleznete v příloze nebo na webových stránkách http://www.mpsv.cz/cs/20251. Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu petr.votruba@mpsv.czTermín přihlášení je nejpozději do 10. 3. 2015 nebo do naplnění kapacity. V případě jakýchkoli dotazů prosím volejte Marii Froulíkové na telefonní číslo 778 475 265.

 

Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/04.00015, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Účast na semináři je zdarma.

 

Pořadatel: 
MPSV