Internet pro zrakově postižené

Přístupný web nejen pro zrakově postižené

28.12.2006 8:13

Bezbariérový web je pojem, se kterým se budeme pravěpodobně setkávat stále častěji a to nejen v souvislosti se zdravotně postiženými osobami, jimž osobní počítač přináší svobodný a hlavně dostupný přístup k informacím, ale i s rozvojem mobilních technologií, které nám umožní informace z internetu získávat na cestách a vlastně kdekoliv. Těžce zrakově postižení uživatelé si výhody internetu u nás osvojili relativně brzy (1996), i přes tíživý handicap, který jim znemožňuje běžnou práci s PC i s internetem. V roce 2001 vznikl projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Blind Friendly Web, který si klade za cíl umožnit těžce zrakově postiženým uživatelům snadnější orientaci na webových stránkách pomocí portálu přístupných stránek a poukázat na principy bezbariérového webu a přimět všechny tvůrce k dodržování těchto principů.

Jak pracují těžce zrakově postižení s ICT, tedy i s internetem?

28.12.2006 8:15

Využívání internetu těžce zrakově postiženými je přímo závislé na úrovni zpřístupnění práce se samotným osobním počítačem. Pochopení principu tohoto zpřístupnění opět pomáhá lépe se orientovat v tomto oboru. V příspěvku na stránkách SONS se dozvíte nejzákladnější informace, které jsou spojeny se zrakově postiženými uživateli PC a internetu.

Informační systém pro zdravotně postižené BraillNet

28.12.2006 8:17

Server Braillnet.cz je nejstarším serverem v oblasti zdravotně postižených, který u nás funguje od roku 1996. Kromě rozsáhlých služeb nevidomým uživatelům poskytuje řadu informací také pro jinak zdravotně postižené. Například databázi humanitárních organizací, speciálních škol pro zdravotně postižené, firem vyrábějících nebo dovážejících kompenzační pomůcky, jejichž záznamy si může daná organizace či škola sama editovat, řadu osvětových článků, akcí a odkazů. Ty však v řadě případů již nejsou funkční.

Počítače pro nevidomé

28.12.2006 8:20

V rozhovoru s Petrem Peňázem, ředitelem Střediska Teiresiás, a nevidomým studentem Markem Susčíkem se časopis Computer ptá na to, jak počítače pomáhají nevidomým při studiu na vysoké škole.

Zrakové handicapy - kompenzační pomůcky

10.02.2013 21:51

Stránka popisuje základní pomůcky umožňující nevidomým uživatelům pracovat s počítačem a internetem. Obsahuje rovněž názorné video a odkazy na relavantní stránky rozšiřující tuto problematiku.