Videozáznamy přednášek

Videozáznamy ze všech přednášek konference pořídili pracovníci Masarykovy univerzity, Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás. U přednášek v hlavním sále obsahuje záznam kromě řeči přednášejícího a prezentace na plátně také záběr na tlumočnice do znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči do textu. Výsledný text neprošel korekturou, jde o zkušební záležitost. 

Program konference INSPO 2013

10:00 – 11:30 jednání v plénu

11:30 - 11:45 přestávka

11:45 - 13:00 jednání v plénu

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 17:00 jednání v sekcích

sekce Přístupnost (nejen) webu - moderuje Radek Pavlíček

sekce Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením - moderuje Hana Potměšilová

sekce Informační a komunikační technologie pro neslyšící – moderuje Jaroslav Winter