Program konference INSPO 2013

Třináctý ročník konference pořádá BMI sdružení a Křižovatka.cz. Generálním partnerem je Telefónica Czech Republic, partnerem AutoCont CZ, partnerem sekce Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je Práce.cz.

Jednání probíhá dopoledne v plénu, odpoledne bude rozděleno stejně jako v posledních letech do tří sekcí. První se tradičně zaměří na přístupnost webu (ale i pomůcek), druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením (a také na sociální podnikání) a třetí na informační a komunikační technologie (ICT) pro neslyšící uživatele.

V průběhu celého dopoledního jednání a odpoledne v sekci ICT pro neslyšící bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči na plátno. Díky středisku Teiresiás budou k dispozici ke sledování přepisu rovněž tablety.

Program konference
Kongresové centrum Praha, sobota 16. března 2013

8:30 – 10:00 prezence

10:00 – 11:30 jednání v plénu

Christoph Damm, Svatoslav Ondra, Jiří Tužil, Masarykova univerzita: Polygraf – další rozvoj systému pro zpřístupnění prezentací a přednášek více cílovým skupinám

Boris Dvořáček, ProDeep: Asistenční dohledová služba

Petra Šebo, Telefónica Czech Republic: Telefónica pro zákazníky se specifickými potřebami

Eva Cerniňáková, Svaz knihovníků a informačních pracovníků: Hledáme knihovnu bez bariér!

11:30 - 11:45 přestávka

11:45 - 13:00 jednání v plénu

Petra Marešová, Jakub Doležal, ČVUT: Hlasové vyhledávání v jízdním řádu
Lenka Kohoutová, Poslanecká sněmovna PČR: Transformace občanských sdružení - jakou formu zvolit?
Internet a můj handicap – vyhlášení výsledků 9. ročníku literární soutěže

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 17:00 jednání v sekcích (s přestávkou v cca 15:00)

sekce Přístupnost (nejen) webu - moderuje Radek Pavlíček

Martin Hassman, Pavel Ondra: Geolokační služba Foursquare - co může přinést nevidomým uživatelům

Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno: Tvorba přístupných dokumentů v neziskových organizacích

Martina Rybaříková, Ergones: Tyflonet.cz - informační portál nejen pro zrakově postižené

Ivan Kutil, AppSatori: Google technologie pro neziskovky

Lenka Říhová, ZŠ Poděbrady: iSEN.cz - otevřená komunita pro využívání iPad, iPod Touch a iPhone k rozvoji a komunikaci dětí se speciálními potřebami

Jan Husák, Daniel Kuneš, BIG Launcher Team: BIG Launcher - přístupnější telefon s Androidem

sekce Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením - moderuje Hana Potměšilová

Daniela Rázková, Polovina nebe: Tělesné postižení nemusí být fatálním hendikepem
David Hlinka, Váš majetek: Proč zaměstnáváme OZP, s jakými "diagnózami" mají u nás lidé šanci
Tomáš Votruba, Česká pošta: Česká pošta – vzorový zaměstnavatel OZP? Proč ne! Jak je možné, že u nás ještě nepracujete?!
Petr Bielik, Tesco Stores: Tesco dává šanci studentům a absolventům VŠ z řad osob se zdrav. postižením. Jak se zapojit?
Tomáš Dombrovský, Práce.cz: Jak může internet napomoci při hledání práce
Jan Příborský, Ergones: Zkušenosti sociální firmy Ergones v zaměstnávání osob se zrakovým postižením

sekce Informační a komunikační technologie pro neslyšící – moderuje Jaroslav Winter

Zdeněk Bumbálek, Transkript online: Současnost a perspektivy on-line přepisu v ČR

Marie Horáková, APPN: Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící - s využitím komunikačních technologií on-line

Alena Užachovová, Telefónica Czech Republic: Novinky služby Hovor pro neslyšící

Věra Strnadová, ASNEP: Jak dál se skrytými titulky

Jindřich Matoušek, Západočeská univerzita v Plzni: Automatické vytváření doprovodné zvukové stopy TV vysílání pro sluchově postižené

Šárka Prokopiusová, SNN ČR: I my chceme pracovat

Registrace na konferenci

Dále bude k dispozici prostor, kde budou moci organizace nabízející služby pro osoby se zdravotním postižením vyložit svoje informační materiály. Kromě toho budou v předsálí předváděny různé kompenzační pomůcky a programy pro osoby se zdravotním postižením.

Pro automobily osob na vozíku bude zajištěno parkování přímo na ploše vedle vchodu do Kongresového paláce. Je však třeba uvést při registraci SPZ vozidla do okénka registračního formuláře pro případný vzkaz.

Účast na konferenci je za symbolický poplatek 200 Kč (platí se u prezence), který zahrnuje i průběžné občerstvení a oběd a sborník na CD.

Pro zaplněnou kapacitu sálu byla registrace již ukončena (10.3.).