Textové prezentace

Projekt Simultánní přepis mluvené řeči

23.07.2014 14:49

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro realizaci přepisu v praxi s využitím dostupných informačních technologií. Jde zejména o rozšíření míst, kde se přepis realizuje, zvýšení dostupnosti přepisovatelů a jejich vyškolení, prezentaci přepisu pro širokou veřejnost a přípravu projektu on-line přepisovacího centra. Projekt představil Martin Novák, předseda pražské organizační jednotky České unie neslyšících.

Zápis mluvené řeči pro sluchově postižené

23.07.2014 14:49

Petr Peňáz, ředitel Střediska Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně, představil jak na Masarykově univerzitě zajišťují přepis přednášek pro studenty se sluchovým postižením.

Hlasové ovládání MyVoice v integraci s vyčítáním obrazovky

23.07.2014 14:53

Cílem tohoto řešení je umožnit ovládání počítače lidem, kteří mají závažné zrakové omezení, tedy nevidomým a slabozrakým, a navíc jim jejich zdravotní stav nedovoluje ovládat počítač z klávesnice, což bývá u nevidomých klíčové vstupní zařízení. Představil je Libor Doušek ze společnosti ACE Design.