Textové prezentace

Systém I4Control®: novinky roku 2005

23.07.2014 14:16

Tento příspěvek o systému I4Control, který umožňuje ovládat osobní počítač pomocí pohybu očí, se již do programu nevešel. Protože však systém byl představen na minulé konferenci, informace Marcely Fejtové z ČVUT o dalším vývoji za uplynulý rok byla zařazena alespoň do sborníku.

LifeTool Computer aided Communication

23.07.2014 14:15

Příspěvek pro sborník popisuje činnost rakouské všeobecně prospěšné pracovní společnosti LifeTool. Jeho autoři David Hofer a Veronika Sedláčková se soustřeďují na vybraná řešení z 12 vlastních produktů, z nichž účastníkům konference představili zařízení IntegraMouse, ústy ovládanou myš k PC.

1 Klávesou

23.07.2014 14:13

Komunikační program 1 klávesou umožňuje lidem s těžkým postižením  psát texty pomocí jediné klávesy, respektive jednoho externího spínače. Novinku sdružení Petit, která byla dána do prodeje v březnu 2006 a vznikla s podporou dotace Ministerstva informatiky ČR, představil Jiří Menšík.

E – bariéry osob se zdravotním postižením - dokončení

23.07.2014 14:12

V druhé části příspěvku se Hana Bubeníčková zabývala bariérami vyplývajícími z omezené funkce, řešeními odstraňování bariér, dále se soustředila na zdroje informací na webu týkající se pomůcek na bázi PC, vzdělávání a prezentace zdravotně postižených na webu.

E – bariéry osob se zdravotním postižením

23.07.2014 14:11

Hana Bubeníčková ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR v rozsáhlém příspěvku pro sborník, který jsme zde rozdělili do dvou částí, věnovala problémům, které mohou mít občané se zdravotním postižením s využíváním informačních a komunikačních technologií. V první části se soustředila na pojem a definici zdravotního postižení, počty postižených a ekonomické bariéry v přístupu zdravotně postižených uživatelů k ICT.

Informační průvodce pro osoby s postižením

23.07.2014 14:17

Roman Herink představil regionální formu specifického informačního a propagačního materiálu o přístupnosti objektů sloužících veřejnosti pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace v pověřených obcích Zlínského kraje jako ukázku příkladné spolupráce státní správy a občanských sdružení.