Grafické prezentace

18.01.2007 18:51

Vilém Málek, šéfredaktor serveru Interval.cz a na konferenci INSPO moderátor sekce Tvorba přístupného webu, objasnil konsekvence pojmu CAPTCHA, neboli automatického rozlišení počítače a člověka.

18.01.2007 18:44

Jana Čuková z InternetPoradny.cz představila projekt Teleworking pro Olomouc, který probíhá v rámci Globálního grantu NROS.

18.01.2007 18:41

Jaroslav Hrubý na projektu e-learningového vzdělávání neslyšících demonstroval možnosti využití několika programů pro tvorbu e-learningových kurzů - například PowerPointu či Adobe Acrobatu.

18.01.2007 18:20

Veronika Štěpánková informovala o projektech sdružení Alfa Human Service a zejména o kurzu, který je určen především pro matky, jež dlouhodobě pečují o dvě a více zdravých dětí či dítě postižené a chtějí naleznout uplatnění na trhu práce (zkrácené úvazky, klouzavá pracovní doba, práce doma atd.).

18.01.2007 18:17

Helena Burianová z brněnského sdružení Labyrint představila projekt, jehož obsahem je vytvořit pro sluchově postižené žáky druhého stupně speciálních škol systém cvičení v několika modulech přístupných přes internet s podporou tutora.

18.01.2007 18:08

Náměstkyně ministryně informatiky Jana Vohralíková informovala o třech dotačních řízeních vyhlašovaných ministerstvem informatiky - Podpora vysokorychlostního přístupu k internetu, Národní program počítačové gramotnosti - Handicap, Podpora nestátních neziskových organizací (Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a Informační společnost).

18.01.2007 18:04

Hana Bubeníčková ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR okomentovala hlavní problémy, které mohou mít občané se zdravotním postižením s využíváním informačních a komunikačních technologií.