Granty, dotace, soutěže

Ceny VIA BONA předány

06.10.2013 17:41

Druhým rokem po sobě překonalo soukromé dárcovství v Česku hranici 4 miliard korun a je tedy na vyšší úrovni než v předkrizovém roce 2007. Zatímco firemní dárcovství vykazuje mírný meziroční pokles, jednotlivci darovali v roce 2012 částku přes 1,5 mld. Kč a jejich dárcovství narostlo nominálně o 3,5 %.

Lepší byznys: podpora sociálního podnikání 2013

12.10.2013 12:27

Program je zaměřen na podporu podnikatelských aktivit, které splňují kritéria sociálního podnikání a mají jasnou motivaci a potenciál přinést řešení společenských problémů. Vybráno bude 12 organizací, uzávěrka pro podání žádosti je 18. listopadu.

Bon appetit. Radost z jídla v dlouhodobé péči

15.10.2013 1:52

Česká alzheimerovská společnost vydává překlad knihy o stravování v dlouhodobé péči, kterou napsala úspěšná kanadská autorka knih o péči o lidi s demencí s českými kořeny, Jitka Zgola a kanadský šéfkuchař Gibert Bordillon. Dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma.

Ceny ministra zdravotnictví 2013

27.10.2013 15:44

Budou uděleny u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, nominace je možné podávat do 18. listopadu.

Dotační program Moravskoslezského kraje

06.11.2013 23:50

Je zaměřen na podporu aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2014. Uzávěrka 13. listopadu 2013.

Siemens Fond pomoci - brněnské kolo

06.11.2013 23:52

Fond podporuje charitativní projekty na pomoc těm, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní situace a nemohou si pomoci sami.

K transformaci občanských sdružení

07.11.2013 17:32

Informace o dopadech nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na realizaci projektů občanských sdružení zveřejnil na svých stránkách Evropský sociální fond v ČR.

Žihadlo 2013

10.11.2013 10:36

Do 18. listopadu může veřejnost hlasovat o nejpovedenější veřejně prospěšné kampani neziskových organizací, odborná porota již své vítěze v jednotlivých kategoriích vybrala. 

Grantová výzva Nadace Sirius

11.11.2013 16:00

Cílem je včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy a adaptace na zdravotní postižení dítěte.

Grantový program Think Big

17.11.2013 15:52

Výzva pro přihlašování projektů je otevřena do 16. prosince, podporu mohou získat nápady mladých lidí ve věku 15 až 26 let.

Žihadlo 2013 ve výsledcích

22.11.2013 11:36

Světluška, Helppes a sdružení Orbi Pontes vítězi sedmého ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu.

Kávomaty pomáhají

30.11.2013 14:31

Regionální výzvy Nadačního fondu Albert mají uzávěru 20. prosince 2013.

Prodloužení výzvy č. A9

30.11.2013 15:14

Kraje mohou podávat žádosti zaměřené na systémovou podporu sociálních služeb a subjektů působících v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování až do 31. prosince 2013.

Cena SozialMarie

08.12.2013 21:29

Nadace Unruhe uděluje ceny pro úspěšné sociální inovátory ze zemí střední a východní Evropy, včetně celé České republiky – připraveno je 15 ocenění v celkové hodnotě 42.000 EUR. Uzávěrka přihlášek je 21. ledna 2014.

Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2013

09.12.2013 8:03

První místo v jednotlivých kategoriích obsadili Antonie Pleskačová z Diakonie Sobotín, Lýdie Konieczná z Centra sociálních služeb v Českém Těšíně, Petra Komašková ze Santé v Havířově, Jana Hrdinová z Charity Uherský Brod a Jiří Dušek z Domova pro seniory v Šanově na Znojemsku.

Soutěž cestovní agentury Bezbatour

13.12.2013 17:02

Stačí vyplnit zákaznický průzkum a zodpovědět tipovací otázku, výherce získá víkend pro 2 osoby v bezbariérovém Wellness Hotelu Frymburk****. Průzkum je zaměřen na jednotlivce a organizace, pro které je bezbariérovost cestování důležitá.

Internet Effectiveness Award

20.12.2013 9:54

Soutěže o nejlepší efektivní a funkční řešení při online a internetové komunikaci se mohou zúčastnit nejen firmy či agentury, ale také neziskové organizace nebo fyzické osoby. Uzávěrka přihlášek je 17. ledna 2014.

Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

22.12.2013 13:21

Cílem výzvy je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Žádosti o dotace mohou kraje a obce s rozšířenou působností podávat od 30. 12. 2013 do 21. 2. 2014.

Křesadlo 2013 v Praze

09.01.2014 18:57

Nominace na udělení ceny dobrovolníkům za hlavní město je možné posílat nejpozději do 30. ledna 2014.

Stránky