Granty, dotace, soutěže

Žihadlo roku 2013

09.06.2013 2:00

Sedmý ročník soutěže o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu neziskových organizací má uzávěrku 10. října 2013.

Vyhlášen grantový program Vpohybu pro rok 2013

09.06.2013 2:00

Přihlášky projektů skupin mladých lidí do 26 let nebo nestátních neziskových organizací, které jsou vedeny mladými lidmi do 30 let, přijímá Nadace Vodafone do 28. června.

Cena VIA BONA 2013

12.06.2013 2:00

Uzávěrka pro odevzdání nominací je z důvodu povodní prodloužena do 28. června.

Omluva

17.06.2013 2:00

Omylem jsem zařadil rok starou informaci o vyhlášení dotačního řízení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Omlouvám se za vyvolání klamných nadějí. K něčemu však chyba byla dobrá - ozvala se řada čtenářů a díky tomu jsem se přesvědčil o sledovanosti těchto zpráv.

S létem přijdou peníze - 50 000 korun

20.06.2013 2:00

Jaroslav Dušek, Anaon o. s. a účastníci divadelního představení 4 dohody a 5. dohoda vyhlašují prostřednictvím NGO Marketu výzvu k zpracování projektu, který propojí více než dvě neziskové organizace a prohloubí jejich vzájemnou spolupráci.

Schváleny výsledky 6. výzvy OPPA

23.06.2013 2:00

Celkem uspělo 262 projektů, přičemž celková podpora z Operačního Programu Praha - Adaptabilita pro tyto projekty dosahuje 483 milionů korun.

Neziskovka roku

30.06.2013 2:00

V pilotním ročníku celostátní soutěže budou oceněny organizace, které vykazují kvalitní management, spolehlivé řízení a odpovědnou činnost v rámci svého působení. Svou neziskovku můžete přihlásit do některé ze tří kategorií do 29. července 2013.

ESF: Vyhlášena výzva č. C1

30.06.2013 2:00

Je určena na podporu sociálních služeb komunitního typu, které vznikly jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče.

Šance pro osoby se sluchovým postižením

08.07.2013 2:00

Tablet Samsung Galaxy a k tomu na rok bezplatnou službu online simultánního přepisu mohou vyhrát lidé se sluchovým postižením v soutěži s Era Poštovní spořitelnou.

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

08.07.2013 2:00

Autor knihy vydané nakladatelstvím Portál pomáhá čtenáři rozpoznat sebedestruktivní vnitřní naprogramování. Dva čtenáři Helpnetu dostanou publikaci zdarma.

Projektový manažer roku 2013

12.07.2013 2:00

Soutěžící se mohou přihlásit do 15. srpna, jednou ze sedmi kategorií je také charitativní (neziskový) projekt roku.

Křišťálový kamínek 2013

13.07.2013 2:00

Ocenění za mimořádné činy lidí s handicapem vyhlásila v rámci XXI. ročníku Evropských dnů handicapu Asociace TRIGON, nominace lze zasílat do 13. září 2013.

Výzva Plzeňského kraje

14.07.2013 2:00

Uzávěrka žádostí o dotace na podporu sociálních služeb pro rok 2014 je 17. července 2013.

Sexualita osob s postižením a znevýhodněním

27.07.2013 2:00

Kniha nabízí informace k problematice sexuality vybraných skupin klientů sociálních a zdravotních služeb. Vydalo ji nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma.

Duhové křídlo 2013

29.07.2013 2:00

Cenu hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením vyhlašuje již podruhé Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením ve spolupráci s Pardubickým krajem. Nominace můžete podávat do 20. září 2013.

Cena Makropulos 2013

18.08.2013 20:18

Ministr zdravotnictví ji udělí za mimořádný a v praxi osvědčený projekt řešící zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice, cena může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci. Návrhy lze podávat do 9. září.

Program 3 P

08.09.2013 21:31

Třetí výběrové kolo má uzávěrku příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek 2. října 2013 v 16:00 hodin.

Senior roku 2013

30.09.2013 17:21

Cenu vyhlašuje seniorský projekt Nadace Charty 77 (SENSEN). Termín pro nominace do obou kategorií byl prodloužen do 11. listopadu.

Stránky