Granty, dotace, soutěže

Grantové řízení Nadace Leontinka

18.03.2013 9:08

Žádosti o podporu jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem a studentům se zrakovým či kombinovaným postižením, je možné podávat do 29. dubna 2013.

Dobrá aplikace za 300 000 Kč

18.03.2013 23:33

Takovou částku poskytne Nadace Vodafone na vývoj mobilní aplikace neziskové organizaci, jejíž návh vyhodnotí odborná porota soutěže jako nejlepší.

Devatenáctý ročník Ceny Olgy Havlové

20.03.2013 19:56

Nominace osobností, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním, přijímá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové do 15. dubna.

Podaná ruka v Praze 5

21.03.2013 9:08

Uzávěrka výběrového řízení je 19. dubna, součástí grantového schémate MČ Praha 5 je také program na podporu "Život bez bariér", který podporuje interaktivní projekty pro všechny věkové kategorie handicapovaných občanů žijících na území Prahy 5 umožňující širší účast v běžném životě.

Program 3P vyhlásil další výzvu

25.03.2013 12:48

Neziskové organizace, které čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů, mohou žádat o překlenovací finanční pomoc do 26. dubna 2013.

Mám dyslexii

25.03.2013 20:14

Průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu knihu získají zdarma.

Nadace Jedličkova ústavu

01.04.2013 14:47

Grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) pro rok 2013 má uzávěrku pro předkládání žádostí 30. dubna 2013.

OP LZZ - Mezinárodní spolupráce

05.04.2013 23:02

Specifické cíle 4. výzvy jsou zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti a rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. Uzávěrka pro předkládání grantových projektů je 30. dubna.

Děti, které se rodí v srdci

08.04.2013 23:21

Příběh adoptivní a pěstounské maminky Miloslavy Striové vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu knihu získají zdarma.

Upozornění pro příjemce dotací MPSV

10.04.2013 12:48

Ti, u kterých by vzhledem k výši poskytnuté dotace mohlo dojít k přímému ohrožení poskytování sociální služby nebo jejímu ukončení, mohou požádat o navýšení dotace do 30. dubna 2013.

Cena VIA BONA

24.04.2013 20:32

Její 16. ročník vyhlačují Nadace VIA s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických a dalšími partnery, nominovat své individuální nebo firemní dárce do některé ze šesti kategorií můžete do 14. června.

Modrý slon 2013 je v plném proudu

28.04.2013 2:00

Do osmého ročníku celostátní soutěže, kterou pořádá Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje se sdružením Artefaktum.cz, se lze přihlásit do 15. května, na výběr je deset kategorií.

Stipendium Peggie Lloydové

01.05.2013 2:00

Ve výši 50 tisíc korun poskytne Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu mladým lidem se zdravotním postižením do 30 let věku, jimž stipendium pomůže v dalším vzdělávání či rekvalifikaci.

Siemens Fond pomoci

04.05.2013 2:00

Regionální kola jsou otevřená všem neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti odštěpných závodů ve Frenštátu pod Radhoštěm, Brně, Trutnově a Mohelnici. Uzávěrka je 15. května 2013. 

Sociální inovace

04.05.2013 2:00

V rámci globálního grantu ESF Podpora sociální integrace a sociálních služeb byla vyhlášena výzva č. B7, žádosti je možné podávat od 7. května do 31. prosince 2013.

Uděleny ceny SozialMarie za sociální inovace

04.05.2013 2:00

V dosud nejsilnější konkurenci za dobu konání soutěže SozialMarie (ze 308 přihlášených ze 6 zemí) získaly projekty z České republiky tři ceny - Noc venku (2. místo), Dotyk (aktivační centrum pro nemocné schizofrenií) a Poznej Prahu jinak (Pragulic),

Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých

04.05.2013 10:54

Publikace se věnuje diagnostice nejčastějších druhů narušené komunikační schopnosti, se kterými se profesionálové, především z řad logopedů, setkávají u dospělých. Dva čtenáři Helpnetu ji od nakladatelství Portál získají zdarma.

Think Big vyhlásil 5. výzvu

25.05.2013 2:00

Přihlásit se může do 27.června každý ve věku od 13 do 26 let, kdo má dobrý nápad a chce pomoci svému okolí.

Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením

02.06.2013 2:00

V knize Venduly Sokolovské a kolektivu jsou podrobně rozpracovány postupy pro zvládání různých situací, do nichž se lidé s mentálním postižením běžně dostávají. Vydalo ji nakladatelství Portál a dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Granty Nadace Vinci

06.06.2013 2:00

Uzávěrka je 30. června, žádosti se musí týkat nějakého z předmětů činnosti Nadace.

Třetí kolo dotačního programu MŠMT

09.06.2013 2:00

Je určen na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013, uzávěrka žádostí je 21. června.

Stránky