Granty, dotace, soutěže

Nadace Euronisa

25.06.2022 10:09

O nadační příspěvek je možné žádat do 23. září 2022.

Naslouchat je umění

30.06.2022 12:19

Knihu s podtitulem Jak účinně a pozitivně komunikovat vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Dotace Plzeňského kraje

10.07.2022 10:09

O podporu sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů je možné žádat do 7. srpna 2022.

Soutěž pro publicisty

10.07.2022 10:17

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje XXIX. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení, uzávěrka přihlášek je 30. září 2022.

Výzva Nadace Českého rozhlasu

16.07.2022 21:35

Bylo vyhlášeno hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2023 z veřejné sbírky Světluška, žádosti lze podávat do 30. září 2022.

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

21.07.2022 9:48

Dotační program MPSV na podporu udržení osob co nejdéle v domácím (přirozeném) prostředí, včetně nastavení finančních toků k zajištění dostupnosti této péče, a to i ze strany soukromého sektoru má uzávěrky pro podávání žádostí 31.7.2022, 30.9.2022 a 30.11.2022.. 

Dotace Jihočeského kraje

24.07.2022 15:33

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, 

Nadace rodiny Vlčkových

30.07.2022 9:59

První grantová výzva na podporu péče o děti má termín pro podávání žádostí do 16. srpna 2022.

Výzva Nadačního fondu Ozvěna

07.08.2022 14:43

O grant na pořízení sluchadel, příslušenství ke sluchadlům, pojištění sluchadel a dalších kompenzačních pomůcky pro děti se sluchovým postižením je možné žádat do 26. srpna 2022.

Jak být sám sebou

14.08.2022 10:41

Knihu s podtitulem Pocit vlastní hodnoty a zkušenost identity vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Fond vzdělávání 2022

14.08.2022 11:30

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Žádosti přijímá do 25. srpna 2022.

Dotace Ministerstva kultury

14.08.2022 11:40

Dotační program Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postiženým a seniorů na rok 2023 má uzávěrku přijímání žádostí 16. září 2022.

Inovace a nové přístupy

21.08.2022 9:52

Zjednodušené projektové záměry přijímá Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu do 31. srpna 2022.

Vyhlášen VI. ročník ocenění Gratias

21.08.2022 10:05

Sociální pracovníky a sociální pracovnice, přispívající k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice, je možné nominovat do 31. říjma 2022.

Křišťálový kamínek 2022

22.08.2022 12:39

Nominace osobností a organizací k ocenění za jejich nasazení a záslužné aktivity ve prospěch osob s handicapem je možné podávat do 16. září 2022.

Dotace Plzeňského kraje

28.08.2022 11:06

Žádosti v programu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách pro rok 2023 je možné podávat od 26. 9. 2022 do 17. 10. 2022.

Podpora Středočeského kraje

28.08.2022 11:13

Krajští radní podpořili Program pro poskytování návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje pro instituce sociálních služeb. Lhůta pro podání žádostí je od 24. října do 31. října 2022.

Moravskoslezský kraj pomůže sociálním službám

03.09.2022 18:08

Od 3. do 10. října mohou neziskovky žádat o peníze z programu pro poskytování návratné finanční výpomoci nestátním neziskovým organizacím, které působí v sociální oblasti.

Cena Wernera von Siemense

11.09.2022 11:11

Byl vyhlášen 25. ročník soutěže pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce, jednou z kategorií je i Ocenění za překonání překážek při studiu. Do nominací se může zapojit i široká veřejnost.

Dotační řízení Úřadu vlády ČR

11.09.2022 11:33

Žádost v rámci programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 11. října 2022.

Dotace Ministerstva kultury

11.09.2022 11:46

Termín pro podávání žádostí v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora projektů spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních organizacích) podporujících kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií je 12. října 2022.

Stránky