Granty, dotace, soutěže

Výzva Akční granty

13.03.2022 13:32

Žádosti o podporu přijímá Nadace Open Society Fund Praha v 1. kole do 31. března 2022.

ČSOB Start !t social

16.03.2022 13:32

Grantový program určený sociálním podnikům má uzávěrku pro podání žádosti 15. dubna 2022.

Program Sasakawa Asthma Fund

20.03.2022 15:58

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení.

Neziskovky 2022

27.03.2022 17:33

Grantové řízení Nadace ČEZ má uzávěrku pro podání žádostí 21. dubna 2022.

Podpora sociální péče

29.03.2022 19:33

Organizace z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska se mohou hlásit do grantové výzvy Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

Akcelerátor osamostatňování

03.04.2022 11:12

Cílem grantové výzvy Nadačního fondu Abakus je usnadnit mladým dospělým se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám  cestu k osamostatnění prostřednictvím podpory rozvoje různých účelných metod a přístupů. Žádosti je možné podávat do 26. dubna 2022.

O nejhezčí jarní básničku

10.04.2022 11:07

Pravidla soutěže, kterou vyhlašuje Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a jeho projekt Jsem jedno ucho, jsou jednoduchá: Báseň musí obsahovat "Jsem jedno ucho" a "jaro".

Vy rozhodujete, my pomáháme

10.04.2022 11:55

Až 45 000 Kč mohou získat neziskové a příspěvkové organizace v 11. kole programu, který vyhlašuje Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Region bez bariér 2022

21.04.2022 11:01

Grantový program Nadačního fondu Škoda auto má uzávěrku pro podání žádosti 8. května 2022.

Ceny Fóra dárců 2022

26.04.2022 8:25

Do 14. května je možné nominovat na ocenění osobnosti v kategoriích Osobnost nadačního sektoru, Osobnost filantropie a Sbírkový hrdina.

Nadace Dětský mozek

26.04.2022 8:30

Žádosti o nadační příspěvek přijímá do 15. května 2022.

Cena Olgy Havlové 2022

29.04.2022 7:37

Veřejnost může do 15. května v online hlasování rozhodnout, která ze tří nominovaných osobnosti, jež navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají druhým a jsou inspirací pro ostatní, získá Cenu veřejnosti. 

Social Impact Award

06.05.2022 11:26

Uzávěrka přihlášek do české mutace mezinárodní soutěže akceleračního programu byla prodloužena do 20. května 2022.

Dotace Moravskoslezského kraje

15.05.2022 13:39

Lhůta pro podání žádosti v programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022 je od 13. do 20. června 2022.

Mimořádné dotační řízení MPSV

11.06.2022 19:18

Je určeno na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. června 2022.

Nadace Jakuba Voráčka

11.06.2022 20:26

O nadační příspěvky pro oblast roztroušené sklerózy lze žádat do 30. června 2022.

Cena Makropulos pro rok 2022

18.06.2022 11:40

Nominace na ocenění mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice je možné podávat do 2. září 2022.

Stránky