Granty, dotace, soutěže

Středočeský humanitární fond

29.12.2021 9:58

Oba programy - Podpora sociálních služeb 2022 i Podpora sociálních aktivit 2022 - mají uzávěrku pro podání žádosti 27. ledna 2022.

Fond pomoci dětem s DMO

01.01.2022 11:42

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové přijímá žádosti o podporu do 1. února 2022. 

Dotace Moravskoslezského kraje

07.01.2022 15:50

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb má uzávwěrku přijímání žádostí 20. ledna 2022.

Podpora ze sbírky Pomozte dětem

12.01.2022 19:15

Gant je zaměřen na oblast multidisciplinárního přístupu neziskových organizací v přímé péči o děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené, v krizi. Žádost lze podat do 31. ledna 2022.

Dotace Kraje Vysočina

14.01.2022 10:19

Uzávěrka pro žádosti v dotačním programu Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2022 je 28. ledna 2022.

Fond vzdělání

14.01.2022 10:26

O stipendium na středních a vysokých skolách v ČR mohou nadané děti se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a děti z dětských domovů požádat Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 25. února 2022.

Dotační řízení MPSV pro rok 2022

14.01.2022 11:01

Uzávěrka pro podání žádosti v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností je 25. ledna 2022.

Zlatý banán a Neziskovka roku 2021 znají vítěze

21.01.2022 13:37

Cenu za příběh roku vyhrál zapsaný ústav EDA cz a neziskovkou roku se staly v jednotlivých kategoriích Plzeňská rada dětí a mládeže, Česká federace potravinových bank a SANANIM.  

Dobrovolnictví 2022

23.01.2022 10:47

Dotační program Kraje Vysočina má uzávěrku pro podávání žádostí 28. ledna 2022.

Fond Senior

26.01.2022 9:59

Grantový program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové má uzávěrku pro přijímání žádostí 28. února 2022.

Cena Olgy Havlové 2022

29.01.2022 14:23

Nominovat vynikající jednotlivce, kteří se navzdory svému zdravotnímu handicapu angažují v pomoci ostatním, je možné od 1. února do 10. dubna 2022.

Dobro-druzi 2022

29.01.2022 14:46

Nový ročník programu Nadace VIA je určený dětem a mladým lidem od 2. stupně ZŠ do 26 let, kteří se rozhodli věnovat své nápady, energii a čas třeba přípravě benefičních akcí, jejichž výtěžky pak darují na dobrou věc.

Cena hejtmana Olomouckého kraje

06.02.2022 11:55

Nominace na ocenění za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením lze posílat do 28. února 2022.

Dotace MPSV

09.02.2022 11:26

Dotační řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností 2022 bylo anulováno z technických důvodů. Ti co podali žádost v původním termínu, ji musí podat znovu do 25. února 2022..

Podpora spolkové činnosti v roce 2022

16.02.2022 14:39

Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Uzávěrka pro podání žádosti je 10. března 2022.

Ceny MOSTY 2021

19.02.2022 9:30

Nominační komise vybrala finalisty jednotlivých kategorií ocenění NRZP ČR. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 24. května 2022 v Hradci Králové.

Zlatý středník 2022

19.02.2022 9:39

Přihlášky do prestižní oborové soutěže, která oceňuje nejlepší komunikační projekty a firemní média v České republice a na Slovensku, je možné posílat do 31. března 2022. Neziskovky se za určitých podmínek mohou zúčastnit zdarma, resp. za poloviční cenu.

Výzva České televize

27.02.2022 16:18

Žádosti o bezplatné vysílání charitativních a osvětových spotů v v období od 1.10. do 31.12.2022 mohou neziskovky podávat do 31. března 2022.

Únava ze soucitu

05.03.2022 15:00

Knihu s podtitulem Jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Zaměstnanecké granty ČEZ 2022

05.03.2022 15:27

Žádosti o podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ, je možné podávat do 31. března 2022.

Dotace Moravskoslezského kraje

07.03.2022 10:34

Lhůta pro podání žádostí v programu na podporu aktivit sociálního podnikání je od 4. 4. 2022 do 8. 4. 2022, do 21. března je možné se přihlásit na seminář pro žadatele.

Stránky