Granty, dotace, soutěže

Grant hl. m. Prahy

19.09.2021 9:58

Žádosti v Programu podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022 je možné podávat od 1.10.2021 do 30.11.2021.

Světluška rozsvítí Prahu

19.09.2021 10:46

Otevře Kavárna POTMĚ a do tmy vyběhnou 30. září na Výstavišti ve Stromovce tisíce běžců.

Dotace Moravskoslezského kraje

26.09.2021 11:35

Žádosti v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022 lze podávat od 4. do 11. října 2021.

Granty Nadace Dětský mozek

26.09.2021 11:42

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 31. října 2021.

Dotace Moravskoslezského kraje

29.09.2021 9:54

Žádosti v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 lze podávat prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021.

Dotace Karlovarského kraje

03.10.2021 10:36

Žádosti v Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2022 je možné podávat od 18. 10. 2021 do 3. 11. 202.1

Ceny MOSTY uděleny

03.10.2021 11:21

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ocenění udělila již poosmnácté, tentokrát v Ostravě.

Poděkujme lidem se srdcem na dlani

05.10.2021 16:52

Nominace na ocenění Dobrovolník, Nezisková organizace a Společensky odpovědná firma roku 2021 v Pardubickém kraji je možné do 31. října. 

Zatočte s nespavostí

10.10.2021 12:53

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Křesadlo 2021 v Olomouckém kraji

10.10.2021 13:11

Nominace kandidátů k ocenění navrhuje do 31. října, a to v sedmi kategoriích: sociální služby, děti, mládež, volnočasové aktivity, zdravotní oblast, ochrana přírody a ekologické aktivity, spolková a komunitní činnost, humanitární a rozvojová pomoc, dobrovolní hasiči.

Nadace Avast hledá partnery v Česku

10.10.2021 14:51

Otevírá programy na odstraňování překážek rovnosti a svobody v digitálním světě, prvním partnerem je americký Global fund for Children.

Ceny Fóra Dárců 2021

12.10.2021 12:04

Do kategorie Speciální cena České televize je možné přihlásit do 20. října 2021 storyboardy, koncepty a scénáře televizních spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2021.

Změny v dárcovském programu Microsoftu

12.10.2021 12:26

Vejdou v platnost 4. dubna 2022 a zpřístupní lepší nástroje a pokročilejší úroveň zabezpečení, která je obsažená v cloudových produktech.

Cena Via Bona 2021

19.10.2021 9:46

Z více než 50 nominovaných příběhů hodnoticí komise vybrala 3 příběhy v kategorii „Umění žít spolu“ a 3 příběhy v kategorii „Umění darovat“.  Všichni ocenění získají grant ve výši 15 000 Kč na projekt, kterému pomáhají.

Vy rozhodujete, my pomáháme

31.10.2021 12:11

Desáté kolo oblíbeného programu, který vyhlašuje Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti, je otevřené. Projekty je možné přihlásit od 11. 10. do 14. 11. 2021.

SozialMarie 2022

13.11.2021 13:06

Soutěž o mezinárodní cenu za výjimečné sociální inovace již po sedmnácté hledá praxí ověřené, aktuálně probíhající, účinné sociální inovace ze všech sektorů a oblastí, realizované v zemích střední a východní Evropy. Projekty je možné přihlásit do 18. ledna 2022.

Dotace Plzeňského kraje

25.11.2021 16:45

Žádosti v Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné se přijímají do 13. prosince 2021.

Ocenění pro publicisty

05.12.2021 11:59

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením udělil letos již ve XXVIII. ročníku Ceny za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Podpora hospicové péče

05.12.2021 12:12

Uzávěrka podávání žádostí v dotačním programu Moravskoslezského kraje je 12. ledna 2022.

Děti a zdravotní postižení

05.12.2021 12:19

To bylo téma šestého ročníku fotografické soutěže, kterou vyhlásil Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. Přinášíme výsledky. 

Cena MOSTY 2021

23.12.2021 10:01

NRZP ČR prodloužila termín pro podávání nominací na ocenění do 10. ledna 2022.

Stránky