Granty, dotace, soutěže

Konto BARIÉRY pomáhá s humorem

02.01.2013 10:35

Neziskové organizace, které poskytují úlevnou a respitní péči, a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek se v novém roce mohou těšit na příspěvek. Do výběrového řízení se mohou přihlásit do konce ledna, Konto BARIÉRY mezi ně rozdělí celkem 3 miliony korun.

Cena Aplaus

07.01.2013 17:58

APLA přijímá do 15. března 2013 nominace do soutěže - znáte někoho, kdo se zasadil o osvětu autismu, pomáhá lidem s autismem anebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění?

Dotační výzva Jihomoravského kraje

10.01.2013 9:28

Uzávěrka žádostí ve dvou programech na podporu a rozvoj NNO zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví je 31. ledna 2013.

Nadace Naše dítě

16.01.2013 14:44

Grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí 2013 má uzávěrku 31. března.

Nadace OKD

16.01.2013 14:49

Program „Pro zdraví“ je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět ke zvýšení úrovně diagnostických a terapeutických možností zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Součástí programu je podpora dobrovolnických center při zajišťování dobrovolníků pro sociální služby a další aktivity směřující k dobrovolnictví v podporovaných oblastech. Uzávěrka žádostí o grant je 22. února.

Pro radost

16.01.2013 14:55

Nadační program Nadace OKD podpoří mj. kulturní akce, které jsou zaměřeny či přizpůsobeny na zapojení seniorů, zdravotně či sociálně znevýhodněných skupin obyvatel formou zvýhodněného vstupného, bezbariérových úprav (tribuny, plošiny, toalety) a asistenčních služeb. Uzávěrka pro rok 2013 je 22. února.

Nadace Dětský mozek

17.01.2013 9:56

Žádost o finanční příspěvek mohou podávat právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením centrální nervové soustavy; uzávěrka je 1. března 2013.

Granty, podpory a příspěvky 2013

27.01.2013 14:37

Jihočeský kraj vydal informační brožuru, která obsahuje informace o veškerých grantových programech, podporách a příspěvcích, které budou vyhlášeny v letošním roce.

Kniha pro stého účastníka

27.01.2013 18:27

Počet registrací na konferenci INSPO, která se uskuteční 16. března v Kongresovém centru Praha, se blíží již k první stovce. Kdo se přihlásí jako stý v pořadí, získá knihu.

Nadace VIA a ČSOB: Pomáhej!

28.01.2013 9:30

Nový program určený neformálním skupinám dětí a mládeže, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc, má uzávěrku 28. února.

Cestování bez bariér

28.01.2013 18:09

Fotografickou soutěž vyhlásila cestovní agentura Bezbatour, uzávěrka je 10. února 2013.

Výbor dobré vůle - Fond vzdělání

31.01.2013 9:54

O stipendium ke studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR mohou žádat uchazeči se zdravotním handicapem do 25. února.

Výbor dobré vůle - Senior

31.01.2013 10:12

Program podporuje zejména vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory, terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory, vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace, pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu. Žádosti o nadační příspěvek lze posílat do 20. února.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2013

01.02.2013 11:13

Zveřejnilo MPSV za program podpory A (služby s místní/regionální působností) a program podpory B (služby s nadregionální/celostátní působností).

Sasakawa Asthma Fund

07.02.2013 21:56

V rámci programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Uzávěrka je 27. března 2013.

Dotační řízení MPSV

13.02.2013 0:50

Žádosti o poskytnutí dotace z programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2013“ lze ve 2. kole podávat nejpozději do 28. února.

Soutěž Sozial Marie ve finiši

03.03.2013 21:10

Do 25. března probíhá internetové hlasování o cenu veřejnosti pro sociální inovace, kterou získá po jednom projektu z České republiky, Maďarska a Rakouska.

INKOS - internetová korespondenční soutěž

13.03.2013 11:17

Již desátý ročník soutěže, určené lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí soutěžit, bavit se, vítězit, ale také se něco nového dozvědět, vyhlásila Krajská knihovna Vysočiny. Odpovídat na otázky mohou do 31. března.

Stránky