Granty, dotace, soutěže

300 her pro děti s autismem

30.09.2012 11:09

Knihu nabízející nápady, jak rozvíjet komunikační a sociální dovednosti, vydalo nakladatelství Portál. Dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Napiš, co je život

10.10.2012 23:23

Publicisticko - literární soutěž pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje občanské sdružení Dobré místo, provozovatel portálu www.Lidemezilidmi.cz. Autor vítězného díla bude moci v případě zájmu získat pracovní místo jako redaktor tohoto portálu.

ReStart Česko spuštěn

11.10.2012 0:41

Cílem programu je podpořit vznik online projektů, které mohou přinést reálnou společenskou změnu. Uzávěrka přihlášek je 22. října.

Tactus.cz 2013

13.10.2012 19:17

Byl vyhlášen čtvrtý ročník soutěže hmatově ilustrovaných knížek pro nevidomé děti, uzávěrka je 25.3.2013.

Klid dobré mysli

21.10.2012 9:14

Literární soutěž k desátinám webu Dobromysl.cz, uzávěrka v kategorii poezie i próza je 2. listopadu.

Péče o člověka s demencí

23.10.2012 1:59

Knihu Joy A. Glennera a kolektivu, která je zamýšlena jako průvodce pro rodinné příslušníky, vydalo nakladatelství Portál. Dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Vyhlášeno páté kolo Google Grants

02.11.2012 11:22

Neomezenou reklamu ve vyhledávání pomocí služby Google AdWords získá deset neziskových organizací, které nějakým způsobem podporují, rozvíjejí nebo se věnují vzdělávání v České republice.

Fond Partnerství v Programu švýcarsko - české spolupráce

08.11.2012 11:38

Průběžná výzva pro předkládání grantových žádostí zaměřených na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými a švýcarskými subjekty je geograficky omezena na žadatele z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, 10. kolo má uzávěrku 26. listopadu 2012.

Chybějící otec, chybující syn

12.11.2012 12:29

Kniha, kterou vydalo nakladatelství Portál, má podtitul Jak absence otce ovlivňuje utváření mužské identity; dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma.

SozialMarie 2013

25.11.2012 23:27

Již podeváté budou uděleny ceny za sociálně inovativní projekty, poprvé je výzva rozšířena na celou Českou republiku. Uzávěrka  je 5. února, mezi 15 oceněných projektů bude rozděleno 42 000 Eur.

Podpora regionů pro rok 2013

29.11.2012 10:50

Grantové řízení vyhlásila Nadace ČEZ, žádosti je možné podávat od 27. listopadu 2012 do 30. září 2013.

Leadership Aid

01.12.2012 21:48

Nový projekt Nadace VIA na podporu vůdčích osobností neziskovek a alternativy nabízí roční asistenční program.

Žihadlo 2012 zná vítěze

01.12.2012 22:21

V soutěži o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu zvítězila ve dvou kategoriích kampaŇ Celé Česko čte dětem.

Edgar Stene Prize 2013

09.12.2012 21:53

Národní kolo literární soutěže vyhlašuje Revma Liga ČR, vítěz získá 2000 Eur a pozvání do Madridu, uzávěrka české soutěže je 31. prosince 2012.

Nadační fond Albert dětem

10.12.2012 0:33

Žádosti o příspěvek na rok 2013 přijímá do 19. prosince letošního roku, grantová výzva je určena především neziskovým organizacím, které poskytují služby pro sociálně znevýhodněné děti.

Grantová výzva neziskovkám

20.12.2012 16:35

Žádosti organizací, které mají zájem se podílet na projektu CharityMints v roce 2013, lze podávat do 31. ledna 2013.

Křesadlo 2012

29.12.2012 12:38

Návrh na udělení ceny dobrovolníkům za hlavní město Prahu je možné poslat nejpozději do 30. ledna 2013.

Stránky