Granty, dotace, soutěže

Dotační řízení Jihomoravského kraje

15.07.2012 20:39

Byly zveřejněny výsledky aktualizované o schválenou 2. splátku dotací na rok 2012 v programu na podporu a rozvoj nestátních nezizkových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb.

Facilitativní mediace

18.07.2012 20:48

Knihu Tatjany Šiškové o řešení konfliktů prostřednictvím mediátora vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Projektový manažer roku

25.07.2012 19:00

Organizace, které přihlásí své projekty do kategorie "Charitativní (neziskový) projekt roku", jsou osvobozeny od registračního poplatku. Uzávěrka přihlášek je 30. srpna.

Podpora nestátních neziskových organizací

27.07.2012 21:40

Novou výzvu vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj, šanci mají projekty zaměřené na  podporu a ochranu veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb. Uzávěrka je 30. září.

V jiném rytmu. Vytváření společenství

28.07.2012 14:58

Kniha M. Scotta Pecka se za pomoci konkrétních a mnohdy vtipných příkladů věnuje mezilidským vztahům a schopnosti žít ve společenství s druhými. Dvěma čtenářům Helpnetu ji pošle zdarma nakladatelství Portál.

Cena Makropulos 2012

18.08.2012 19:45

Nominace na ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice je možné podávat do 31. srpna. Cena ministra zdravotnictví může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci.

Výzva Nadačního fondu Impuls

23.08.2012 17:22

Projekty v oblasti výzkumu a léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní je možné předkládat do 30. září 2012.

Otevřeno x Zavřeno

28.08.2012 12:25

Do 10. ročníku soutěže je možné přihlásit dobrý nebo špatný příklad chování úřadu či úředníka/ce v oblasti otevřenosti a přístupu k informacím už jen do 5. září.

Cena Nadace ERSTE 2013

05.09.2012 22:43

Celkem 610 000 Euro bude rozdáno 33 vítězným projektům podporujícím sociální integraci, neziskovky se mohou hlásit o ocenění do 11. listopadu 2012.

Podoby sociální integrace

10.09.2012 9:07

Výroční konference Integrovaného operačního programu se uskuteční 19. a 20. září 2012 v Nové radnici magistrátu města Ostravy.

Svět dětské mozkové obrny

12.09.2012 21:31

Knihu Miroslava Kudláčka vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Nadační fond Evraz

17.09.2012 15:35

Přijímá žádosti o příspěvky na projekty realizované v Moravskoslezském kraji do 14. října 2012.

Akademie pro pacientské organizace

18.09.2012 22:55

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu AIFP vyhlašuje výběrové řízení pro účast v unikátním nezávislém vzdělávacím a poradenském projektu pro pacientské organizace. Uzávěrka přihlášek je 5. října. 

Stránky