Granty, dotace, soutěže

Dofinancování sociálních služeb

01.05.2012 8:51

Předběžné výsledky procesu navýšení částek dotace pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2012 zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Google Grants

06.05.2012 19:19

Do 18. května se mohou neziskovky přihlásit do grantového programu, v němž mohou získat bezplatnou reklamu Google.

Sociální ekonomika

06.05.2012 19:59

Výsledky výzvy č. 30 zveřejnil Evropský sociální fond v ČR.

ROK společně – KROK dopředu

06.05.2012 20:24

KPMG Česká republika vyhlašuje výběrové řízení, ve kterém hledá nestátní neziskovou organizaci, kterou bude podporovat od září 2012 do srpna 2013.

Fondy rozvoje měst

19.05.2012 12:30

Příjem žádostí o podporu formou výhodných dlouhodobých úvěrů zahájily Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., a společnost Contera Urban Development Fund s.r.o., jednou z oblastí možné podpory je i zkvalitnění služeb sociální a zdravotní péče.

Rok jinak

19.05.2012 13:39

Neziskové organizace mohou získat odborníka z komerční sféry a Nadace Vodafone zaplatí jeho mzdu na rok nebo na tři měsíce. Informační setkání pro zájemce o grant se uskuteční v Praze, Ostravě a Brně.

Cestování dostupné všem

27.05.2012 21:21

Seznam 18 projektů, které uspěly v grantovém řízení, zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj.

Výběrové řízení NIF

03.06.2012 21:30

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 poskytne finanční prostředky z Nadačního investičního fondu mj. organizacím poskytujícím těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice, příjem žádostí bude ukončen 29. června.

Program Senior

03.06.2012 22:17

Žádost o příspěvek lze podávat Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 20. září.

Cena VIA BONA 2012

07.06.2012 21:08

Uzávěrka nominací byla prodloužena do 15. června.

Umění ptát se

08.06.2012 17:46

Knihu vydanou nakladatelstvím Portál s podtitulem V koučování, poradenství a systemické terapii získají dva čtenáři Helpnetu zdarma.

Cena Zaměstnanec roku

15.06.2012 20:08

Až do 15. září 2012 můžete nominovat dva své zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Šikovné ruce 2012

15.06.2012 21:03

Druhý ročník soutěže v pracovních dovednostech pro osoby s mentálním znevýhodněním vyhlašuje Sagapo.

Think Big

17.06.2012 11:45

V grantovém programu Nadace O2 mohou mladí lidé ve věku 13 až 26 let na své nápady, kterými chtějí změnit život kolem sebe k lepšímu, získat až 70 tisíc korun. Uzávěrka přihlášek je 27. června.

Žihadlo roku 2012

18.06.2012 23:23

V 6. ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu neziskových organizací jsou dvě novinky, uzávěrka 10. října 2012.

Rok jinak - burza nabídek

01.07.2012 14:26

Najděte si odborníka z komerční sféry pro svou neziskovku, vyzývá Nadace Vodafone.

Výzva Kraje Vysočina

08.07.2012 15:04

Žádat o grant na podporu rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze podávat do 17. srpna 2012.

1 polibek = 7407 žvýkaček

10.07.2012 19:13

Fotografická soutěž společnosti CharityMints.com, která umožní podpořit 9 charitativních organizací zapojených do projektu, má uzávěrku 15. srpna 2012.

Internet Effectiveness Awards 2012

13.07.2012 16:17

Uzávěrka soutěže o nejefektivnější internetová řešení na českém internetu byla prodloužena do 31. července, jednou ze soutěžních kategorií je i neziskový sektor, lidská práva a životní prostředí.

Stránky