Granty, dotace, soutěže

IS Tenders nabízí pomoc

25.08.2014 21:40

Každý měsíc poskytne ve spolupráci s Helpnetem jedné neziskové organizaci služby zdarma pro zadání jedné veřejné zakázky. Kdo má zájem v září?

Cena Hieronyma Lorma

02.09.2014 15:57

Do 30. září můžete podpořit svým hlasováním uměleckou soutěž hluchoslepých a rozhodnout tak o vítězi jejího 5. ročníku.

Ústecká komunitní nadace

06.09.2014 9:30

Uzávěrka 26. otevřeného grantového kola je 29. září 2014, podporu mohou získat projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Byla vyhlášena 7. výzva Operačního programu Praha - Adaptabilita k předkládání projektových žádostí. Pro žadatele se uskuteční semináře 17. a 22. září, uzávěrka pro podání žádostí je 9. října 2014.

Fond T-Mobile - Mluvme spolu

21.09.2014 10:11

Granty v celkové výši 3 miliony Kč podpoří nápady zaměstnanců T-Mobile, které jim pomohou vyřešit konkrétní problém v jejich komunitě spolu s těmi, kteří byli doposud přehlíženi. Uzávěrka je 17. října 2014.

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

21.09.2014 10:56

Dotační program je zaměřen na podporu terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí. Uzávěrka pro podání žádostí je 31. října 2014.

Včasná pomoc dětem

29.09.2014 16:51

Nový grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations je zaměřen na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče.

Strach ze svobody

30.09.2014 14:13

Knihu Ericha Fromma vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Helpnet ji získají zdarma.

Knihovna 21. století – K 21

01.10.2014 9:32

Dotační program Ministerstva kultury ČR na rok 2015 je zaměřen mj. na podporu všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, uzávěrka je 10. prosince 2014.

Žihadlo 2014 před uzávěrkou

01.10.2014 19:38

Přihlášky do osmého ročníku soutěže, která chce upozornit na kvalitní veřejně prospěšné kampaně neziskových a příspěvkových organizací v České a Slovenské republice (a tím na práci samotných neziskových organizací), které podněcují společnost k veřejně prospěšným aktivitám, je možné posílat do 10. října.

Ceny VIA Bona 2014

05.10.2014 14:25

Letošní ceny za filantropii putují mj. k zakladateli Dobrého Anděla v ČR nebo projektu „Milý Ježíšku“, novináři ocenili Kvido Štěpánka, jehož životní náplní je pomáhat potřebným.

MOSTY 2014

10.10.2014 20:51

Výroční cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR za mimořádnou aktivitu, čin nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením je tentokrát vyhlášena jen ve třech kategoriích. Nominace lze posílat písemně až do 31. prosince 2014.

Stránky