Granty, dotace, soutěže

Stipendium Bariéry

22.06.2014 17:48

Středoškoláci a vysokoškoláci s těžkým zdravotním handicapem mohou posílat žádosti do 22. srpna 2012.

Fond vzdělání

22.06.2014 18:02

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytne stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice, uzávěrka je 25. srpna.

Nadace zdraví pro Moravu

29.06.2014 20:19

Grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, pracující v oblasti prevence a podpory zdraví má uzávěrku 31. března 2013.

Senior

01.07.2014 20:42

Uzávěrka žádostí o příspěvek z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je 20. září 2014.

Život nejen na kolech

06.07.2014 18:52

Fotografie do 19. ročníku soutěže lze zasílat do 30. září, tématem jsou okamžiky ze života s postižením.

Laboratoř Nadace Vodafone

27.07.2014 19:00

Uzávěrka přihlášek je 9. září 2014, poté bude vybrána desítka projektů, které se budou moci ucházet o mikrogrant ve výši až 50 000 korun na pokrytí nákladů k ověření konceptu.

Kamarádi vzdělání

03.08.2014 18:45

Nadační fond České bankovní asociace rozdělí až 1,5 mil. korun na projekty, jejichž cílem je prohloubení spolupráce mezi základními školami (učiteli), rodiči žáků a žáky v motivování žáků k zájmu o studium a vzdělání. Uzávěrka příjmu žádostí je 21. září 2014.

Výsledky výzvy č. D8

10.08.2014 15:31

Z 84 žádostí získá podporu 31 projektů zaměřených na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Senior roku 2014

16.08.2014 17:01

Už jen do 25. srpna je možné nominovat nejlepší seniory/ky a kluby na cenu, kterou vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři.

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Helpnet ji dostanou zdarma.

Stránky