Granty, dotace, soutěže

Fond profesorky Šilhánkové

13.04.2014 15:25

Nadace Olgy Havlové  bude financovat ozdravné pobyty dětí a mladých lidí do 26 let se zdravotním postižením, žádosti přijímá do 5. května 2013.

Program 3P

02.05.2014 1:38

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje 1. výběrové kolo VI. výzvy, uzávěrka příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek je 20. ledna 2014.

Pomozte dětem

25.05.2014 22:57

Správní rada NROS společně se zástupci České televize potvrdila výsledky výběrového řízení 14. ročníku sbírkového projektu.

Památky a zdraví

25.05.2014 23:03

Uzávěrka grantu Nadace Občanského fóra je 30. června.

Stránky