Granty, dotace, soutěže

Podpora transformace sociálních služeb

25.02.2012 16:25

MPSV vyhlásilo výzvu pro dobrovolné publicisty na tvorbu článků popisujících pozitivní přínosy přechodu od velkokapacitní ústavní služby pro osoby s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí.

Grantové programy hl. města Prahy

26.02.2012 11:12

Byly vyhlášeny programy na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy a na podporu odborného sociálního poradenství. Uzávěrka je 14. března 2012.

Stejná šance – Zaměstnavatel 2012

26.02.2012 11:58

Odstartoval 5. ročník prestižní soutěže zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Sběr nominací potrvá do 31. března 2012.

Best Eco&Social Ideas - Rozjeď to!

27.02.2012 12:18

Soutěž nápadů, které mohou pomoci lidem, zvířatům, městu, planetě, organizuje Innovation Tank o. s., za kterým stojí tým zkušených poradců a fundraiserů. Uzávěrka přihlášek je 22. března 2012.

Sasakawa Asthma Fund v roce 2012

01.03.2012 10:39

Výběrové řízení na granty pro oblasti  Zdravotní výchova a vzdělávání,  Primární a sekundární prevence astmatu u dětí  a Rehabilitace dětí s těžšími formami průduškového astmatu vypsal Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

INKOS 2012

05.03.2012 10:00

Již po deváté vyhlašuje Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě internetovou korespondenční soutěž INKOS 2012, určenou lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí soutěžit, bavit se, vítězit, ale také se něco nového dozvědět.

Nabídka zdravotně postiženým motoristům

05.03.2012 10:29

Handicapovaným zájemcům o koupi slibuje společnost Autocentrum ESA ve spolupráci s dalšími partnery v rámci projektu Handy car prioritní obsluhu v bezbariérovém prostředí, zprostředkování úprav řízení na místě, možnost získání zvýhodněného spotřebitelského úvěru, asistenční program zdarma, sníženou sazbu pojištění a další výhody.

Adventní koncerty 2012

09.03.2012 19:14

Výběrové řízení na příspěvky z 22. ročníku Adventních koncertů, které se uskuteční v prosinci 2012, vyhlásila Česká televize. Žádosti je třeba podat do 30. dubna 2012.

Fond Miroslava Dušánka

19.03.2012 0:34

Uzávěrka příjmu žádostí o nadační příspěvek Ústecké komunitní nadace v rámci 4. ročníku grantového programu na podporu zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje je 11. dubna 2012.

Dobrá aplikace

19.03.2012 0:41

Soutěž pro neziskovky o nejlepší nápad na mobilní aplikaci vyhlásila Nadace Vodafone, jedním z témat jsou technologie ve prospěch znevýhodněných skupin (nevidomí, neslyšící, lidé s hendikepem aj.).

Nadační fond GSK

25.03.2012 22:30

V rámci čtvrtého ročníku grantového řízení rozdělí celkem 2 miliony korun na podporu projektů, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života seniorů a nemocných

Granty Nadace BONA

31.03.2012 16:06

Uzávěrka grantového řízení je 30. dubna, cílem je podpora humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti.

Akcelerátor ASP

31.03.2012 16:10

Asistenční program pro podporu sociálního podnikání určený pro nevládní organizace a jejich sociální podniky vyhlásila Nadace VIA, uzávěrka žádostí je v úterý 24. dubna 2012.

Naučte se vařit zdravě, chutně a přitom bez masa

08.04.2012 15:06

Zúčastněte se naší soutěže s úplně jinou školou vaření CookFriend, která pořádá kurzy vhodné pro celiatiky, diabetiky, alergiky na laktózu a jiné alergeny, a vyhrajte libovolný kurz vaření v hodnotě 2 350 Kč!

Život, ale i Cesty nejen na kolech

08.04.2012 15:27

Již 17. ročník fotosoutěže Ligy vozíčkářů má uzávěrku 30. září, poprvé je rozšířen o další samostatnou kategorii.

Olivova nadace

08.04.2012 19:55

Nadační příspěvky na studijní cesty do zahraničí, uzávěrka žádostí 30. dubna.

Další výzva v programu 3P

13.04.2012 21:30

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci a za finanční podpory Poštovní spořitelny vyhlašuje 3. výběrové kolo IV. výzvy s uzávěrkou příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek 16. dubna 2012 v 16:00 hodin.

e-Inclusion Awards

22.04.2012 10:54

Soutěž Evropské komise má uzávěrku 4. května, přihlásit je možné ve dvou kategoriích projekty podporující rozvoj informačních technologií a jejich roli při překonávání bariér.

Svět ticha očima fotografa

28.04.2012 8:41

Veřejnou celorepublikovou fotografickou soutěž pro neslyšící a sluchově postižené všeho věku a nadšení vyhlásila APPN, z vítězných snímků vznikne kalandář na rok 2013.

Stránky