Čtvrtek, Únor 22 2024

   
Vzdělávací cyklus pro sociální pracovníky ve zdravotnictví
01/02/2024 - 09:00 - 05/12/2024 - 15:40
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na osm akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin) zaměřených na výkon sociální práce ve zdravotnictví.

Budeme se pod taktovkou funované lektorky (právničky) Mgr. Radky Pešlové zabývat tématy:

 • Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč – webinář
 • Nízký důchod – příčiny a možná řešení – webinář
 • Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) – webinář
 • Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních – webinář
 • Sociálně-právní minimum – pojistné dávky – webinář
 • Praktické výpočty sociálních dávek II. – dávky vyplácené Úřadem práce ČR – webinář
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář
 • Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – webinář
 
Cyklus vzdělávání ke SMLOUVÁM O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
01/02/2024 - 09:00 - 09/01/2025 - 15:51
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na sedmidílný cyklus akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin) zaměřených na SJEDNÁVÁNÍ SMLUV O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (především z pohledu sociální služby, ale též opatrovníků a pracovníků obcí s rozšířenou působností).

 

Ve vzdělávání se budeme zabývat především právními souvislostmi, neplatnostmi, plnými mocemi, podpisy, smlouvy na tři roky ano/ne, schvalování soudem, valorizační doložky, detence atd.

Čekají na Vás konkrétní témata:

 1. Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
 2. Problematika smluv na dobu delší než 3 roky uzavíraných s opatrovníky
 3. Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby
 4. Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků)
 5. Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
 6. Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)
 7. Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele)

 

Více informací naleznete zde.

Účastníci celého cyklu získávají i VZORY (např. jednotlivá ustanovení do smluv, posudek lékaře k detenci, návrhy na schválení právního jednání, na ustanovení oaptrovníka, vč. kolizního, dohoda o spoluúčasti atd.). 

 
CYKLUS OPATROVNICTVÁ A PODPORY OSOB od A do Z
01/02/2024 - 16:07 - 07/01/2025 - 16:07
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na CYKLUS AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ zaměřeného na VÝKON VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ od A do Z, který lze využít také jako příprava na ZOZ z výkonu veřejného opatrovnictví.

CYKLUS SE SKLÁDÁ Z DEVÍTI AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ na sebe navazujících, které by měly celkově pojmout a seznámit účastníky s péčí o osoby, které již nejsou schopny o sobě samostatně rozhodovat (např. lidé ovlivnění mentálním postižením, demencí, závislostí atd.).

 

Opatrovnictví je komplexní činností a je třeba specifických postupů, pro které neexistuje (kromě výuky na právnických fakultách) dostupné studium.

Čekají na Vás konkrétní témata:

 1. Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co žijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč – webinář
 2. Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest – webinář
 3. Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci – webinář
 4. Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) – webinář
 5. Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce) – webinář
 6. Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních – webinář
 7. Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) – webinář
 8. Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář
 9. Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností – webinář

 

Více informací naleznete zde.

 

Účastníci celého cyklu získávají rozsáhlé odkazy na judikaturu i VZORY (např. ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávnosti, trestní oznámení, návrh na vrácení svéprávnosti, dohoda mezi službou a opatrovníkem, návrh na ustanovení kolizního opatrovníka, návrh na zastavení exekuce, příkazní smlouva, žaloba na určení neplatnosti, výzva lékaři k návštěvě domácnosti, náhrada škody za průtahy v řízení, námitka, odvolání podjatost atd.). 

 
09
22/02/2024 -
09:00 - 15:00
ON-LINE

Ve čtvrtek 22.03.2024 proběhne akreditovaná přednáška na téma DLUHY OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM (od 9-15 hod. v prostředí Teams).

 

Přednášku bude lektorovat Mgr. Radka Pešlová, právnička věnující se sociálnímu a opatrovnickému právu.

 

Cena 1 790 Kč/osobu (cena bez DPH, nejsme plátci DPH).

 

Přihlásit se můžete zde: https://www.socialniradce.cz/akreditace/dluhy-osob-s-dusevnim-onemocnenim/

 

Přednáška je akreditovaná pro úředníky i sociální pracovníky (MPSV i MV ČR):

 • AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:
  • úředníky: AK/PV-503/2021
  • vedoucí úředníky: AK/VE-296/2021
 • AKREDITACE MPSV
  • A2021/0961-SP/VP

 

Čím se budeme zabývat:

 

NĚKTEŘÍ KLIENTI SI ZA SVÉ DLUHY OPRAVDU NEMOHOU, JSOU PODVÁDĚNI, BÍLÍ KONĚ, OKRÁDÁNI...

 • Rozebereme si, které dluhy lze anulovat, které bude nutné splatit.
 • Ukážeme si, jak pracovat s dluhy vzniklými před i po omezení svéprávnosti.
 • Uvedeme si příklady z praxe sociálních pracovníků i veřejných opatrovníků.
 • Vysvětlíme si nejčastější chyby v dluhové problematice.
 • Naučíme se postup, jak jednat, když je dluh u věřitele, u exekutora, na soudu, příp. je už dokonce vysplácený.
 • Představíme si specifický způsob zastavování exekuce, tak aby se neplatila “ani koruna”.
 • Naučíme se rozeznávat oprávněnost bezdůvodného obohacení, pokud by bylo nutné vracet jistinu u neplatného dluhu.

Pokud zrovna řešíte obtížnou situaci, přichystejte si podklady, na přednášce bude prostor pro dotazy.

 
14
22/02/2024 -
14:00 - 16:00
Palác DIAMANT 3.patro Václavské nám.3 Praha 1

Přijďte na  informativní seminář pro zaměstnavatele v neziskovém sektoru o možnostech zapojení se do projektu vzdělávání zaměstnanců s důrazem na zvyšování kompetencí v oblasti osobního rozvoje a sociální orientace. Můžete získat bezplatné vzdělávání pro zaměstnance  po dobu 2 let