Úterý, Říjen 4 2022

   
 
08:30
04/10/2022 -
08:30 - 16:00
Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5 - radnice města - velká zasedací místnost

Konference přinese pohled na péči o nevyléčitelně nemocné v závěru života z pozice lékařů paliativní ambulance, domácího hospice i vedoucího paliativního týmu. Poskytne také zkušenosti z lůžkového hospice a se zaváděním principů paliativní péče v zařízeních pobytových sociálních služeb. Nabídne koncept systému paliativní péče v regionu doplněný o roli duchovní péče. Konference je vhodná pro lékaře, další zdravotnické pracovníky, vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, sociální pracovníky a další zájemce o tuto problematiku.

 
09:00
04/10/2022 -
09:00 - 15:00
Multifunkční aula Gong, ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice

V úterý 4. října 2022 se uskuteční v Multifunkční aule GONG v areálu Dolních Vítkovic mezinárodní multioborová konference s názvem Vzdělávání a sociální politika v kontextu faktorů ovlivňujících kvalitu života znevýhodněných skupin. Debata o cílech, příležitostech a proměnách české společnosti včetně sdílení stávajících zkušeností a příkladů dobré praxe v oblastech školství, rodiny, bydlení a práce.

 
18:00
04/10/2022 -
18:00 - 20:00
Areál Dolu Hlubina - Brick House (Staré koupelny), ul. Vítkovická, Moravská Ostrava a Přívoz

Už pošestnácté se uskuteční předání ocenění Křišťálový kamínek osobnostem a organizacím za jejich nasazení a záslužné aktivity ve prospěch osob s handicapem. V kulturní části slavnostního večera zahrají a zazpívají studenti Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava.