Středa, Listopad 3 2021

   
Konference k odlehčovacím službám v MS kraji pro OZP
02/11/2021 - 12:27 - 08/11/2021 - 12:27
KÚ MSK, předsálí místnosti zastupitelstva, 1. patro

Určeno poskytovatelům odlehčovacích služeb i jejich klientům a příbuzným. 

 
09:00
03/11/2021 -
09:00 - 16:30
Praha 8 (nedaleko Psychiatrické nemocnice Bohnice)

 

Kurz Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II. (prohlubující praktický nácvik) navazuje na modul Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky I., který je nutným předpokladem pro jeho absolvování.

 

Co budete po kurzu Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II. umět?

  • při práci s klientem vědomě volit intervence zohledňující to, co se v testovacím hovoru děje a vyhodnocovat jejich efektivitu
  • modifikovat svůj přístup na základě zpětné vazby
  • díky prohloubené schopnosti sebereflexe budete také účinněji pracovat se svými emocemi jak v průběhu testovacího hovoru, tak po jeho skončení
  • aktivizovat různé zdroje podpory (vnitřní/vnější) pro situace zvýšené zátěže spojené s vedením testovacích hovorů

Více informací vč. přihlášky na kurz najdete na: https://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/prace-s-testovacimi-hovory-v-kontextu-krizove-(1)/