Středa, Červenec 1 2020

   
„Cidáčkův letní klubík“
29/06/2020 - 08:30 - 03/07/2020 - 08:30
Praha 8

O letních prázdninách nabízíme pro všechny děti z Prahy a okolí                      příměstský tábor „Cidáčkův letní klubík v Pecičce

 
16:00
01/07/2020 -
16:00 - 18:00
SPACES. Nile House Karlín, Praha 8

Nouzový stav a péče o „necovidové“ pacienty: aktuální problémy a výzva pro budoucnost.

 

Cerebrum, sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin uspořádalo  1 července 2020 kulatý stůl na téma Nouzový stav a péče o „necovidové“ pacienty: aktuální problémy a výzva pro budoucnost.

 

Nouzový stav v souvislosti s epidemií koronaviru významně narušil činnost našeho sdružení v péči o pacienty a jejich rodinné příslušníky. Segment našich klientů byl postižen jejím výpadkem v důsledku koncentrace zdravotnických sil a prostředků na eliminaci epidemie. Pouhé dva měsíce stačily k tomu, aby u řady pacientů došlo ke zhoršení zdravotního stavu a deprivaci ze sociálního odloučení. Proto bylo důležité provést reflexi toho k čemu došlo a diskutovat o tom, jak v případných budoucích krizích zajistit rovnoměrnou péči o všechny chronicky nemocné a ohrožené pacienty.

 

Panelisté diskutovali na téma, jak jsme zvládli péči o ohrožené skupiny obyvatel za nouzového stavu a

nakolik COVID-19 zatížil zdravotnický a sociální systém při poskytovaní zdravotní a sociální péče „necovidovým“ pacientům. Důležitým bodem diskuze bylo jak se jim vyhnout v případě budoucích krizí  a zda lze  vytvořit efektivnější mechanismus péče se zapojením zdravotních pojišťoven a odborné medicínské obce, sociálních terénních pracovišť a profesionálních pečovatelů a pacientských organizací.

 

Kulatého stolu  se zúčastnili Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí,  MUDr. Yvona Angerová, přednostka kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, MUDr. Hana Roháčová, primářka infekční kliniky nemocnice Na Bulovce, ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny a Jana Dobrkovská, ředitelka sdružení Cerebrum.

Debatu moderoval medicínský publicista Jan Kulhavý

Akce se konala za podpory generálního partnera společnosti Johnson&Johnson, divize CERENOVUS v prostorách SPACES. Nile House, Karlín Praha 8.

V případě zájmu o bližší informace k tématu kontaktujte prosím Janu Dobrkovskou na tel.č.606756509, email reditel@cerebrum2007.cz