Středa, Únor 26 2020

   
Arteterapie - nová skupina
01/03/2019 - 10:00 - 01/03/2020 - 10:30
Praha 6, Meziškolská 2 - Denní sanatorium Fokusu Praha

Sestavujeme novou arteterapeutickou skupinu! Přihlaste se.

Skupina bude uzavřená, poběží jeden rok
od března 2019 vždy ve středu v 10.00 h.

 

 
Souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci Linky bezpečí - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
07/02/2020 - 09:00 - 04/04/2020 - 14:30
Praha 8 (sídliště Bohnice)

 

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA na jarním 116 hodinovém Souhrnném výcviku v telefonické krizové intervenci, který startuje už 7. 2. 2020.

 

Učíme to, co umíme nejlépe.
Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která za 25 let své existence patří v České republice ke krizovým linkám s největším počtem klientů.

Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.

 

MPSV akreditovaný Výcvik je rozdělen do 5 víkendových bloků (celkem 106 hodin) a 10 hodin náslechů přímo na Lince bezpečí.

 

Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení Výcviku. 

 

Více informací vč. přihlašování na webu pořadatele Linka bezpečí – ZDE.

 

 

 
8. ROČNÍK CENY APLAUS - nominace
24/02/2020 - 07:45 - 06/03/2020 - 15:00
Praha, Senát Parlamentu České republiky

Cena APLAUS se uděluje jednotlivcům a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe. Vyhlašovatelem soutěže je Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Nominován může být kdokoli, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem anebo jehož příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění. I nad letošním ročníkem převzal záštitu pan poslanec MUDr. Vít Kaňkovský, tento rok společně se senátorkou Mgr. Šárkou Jelínkovou.

Soutěž se vyhlašuje ve 3 kategoriích: jednotlivci (děti a dospělí), organizace a lidé s autismem.

Nominace se budou shromažďovat do 6. března 2020, následně porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti zabývající se autismem, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybere z nominací vítěze každé kategorie. Slavnostní vyhlášení vítězů za účasti všech nominovaných i jejich nominujících proběhne 2. dubna 2020 na půdě Senátu Parlamentu České republiky

 
„Cidáčkův klubík“
24/02/2020 - 08:30 - 28/02/2020 - 17:00
CID - Peckova 277/7, 186 00 Praha 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme příměstský tábor od 24. do 28. února 2020 v Praze Karlíně.

 

 
All times
24/02/2020 - 09:00 - 26/02/2020 - 16:30
Remedium Praha o.p.s.

Sebereflexe a sebeřízení napomáhá pracovníkům i vedoucím k zodpovědnosti, nadhledu a spolupráci při společném úkolu, kterým je dobře vykonávat pomáhající profesi. Lidé sami a vztahy, které vytvářejí, se stávají hlavními nástroji této práce a zdroji organizace. V kursu se proto účastníci seznamují s vlivem hodnot na sebeřízení a řízení organizací a s postupy, jimiž lze dosahovat hodnotové integrity, upevnění poslání a naplňování vize. Učí se tím mj. rozumět, čím je podmíněno účelné využívání supervize a dalších „měkkých“ nástrojů vedení lidí.