Pátek, Listopad 29 2019

   
Arteterapie - nová skupina
01/03/2019 - 10:00 - 01/03/2020 - 10:30
Praha 6, Meziškolská 2 - Denní sanatorium Fokusu Praha

Sestavujeme novou arteterapeutickou skupinu! Přihlaste se.

Skupina bude uzavřená, poběží jeden rok
od března 2019 vždy ve středu v 10.00 h.

 

 
Telefonická krizová intervence
08/10/2019 - 09:00 - 30/01/2020 - 16:30
Praha

Akreditace MPSV č. A2019/0116-SP/PC

Kurz Telefonická krizová intervence navazuje na kurz Základní krizová intervence předpokládá předchozí znalost zákonitostí krize a vybraných témat spojených s krizovými stavy člověka. Zaměřuje se na znalosti a dovednosti pracovníka na krizovém telefonu (v rámci krizového centra, případně psychosociální služby s tematickým krizovým programem) a na lince důvěry. Účastník kurzu se naučí pracovat s jednorázovými krizovými voláními i opakovanými hovory. Kurz je výrazně zaměřen na techniku vedení rozhovoru v kontextu krize a nepříznivé psychosociální situace u dětí, dospělých i seniorů.

 

 
09:00
29/11/2019 -
09:00 - 16:30
Praha

HANDLE® (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová terapie, která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat
nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení v každém věku. Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné.

HANDLE vytvořila Judith Bluestone, která sama překonala řadu neurovývojových obtíží i ochrnutí po úrazu mozku a stala se uznávanou a oceňovanou terapeutkou a lektorkou.

Přijďte se seznámit se základními principy tohoto přístupu. Naučíte se několik efektivních, praktických, jednoduchých, ale neurologicky komplexních aktivit, které mohou pomoci při vytváření pevných základů pro učení a fungování v každodenním životě. Principy a aktivity můžete využít doma, ve škole i v práci.

 
09:30
29/11/2019 -
09:30 - 14:00
Centru architektury a městského plánování v Praze (CAMP), Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Nové Město

Zveme Vás na mezinárodní konferenci “Age-friendly city: Města přátelská každému věku”, která se uskuteční v pátek 29. listopadu 2019 od 09:30 do 14:00 hod. v Centru architektury a městského plánování v Praze (CAMP), Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (viz mapa). Konference se zaměří na vývoj a využití konceptu “přátelskosti města” v jednotlivých doménách, například ve veřejném prostoru, bydlení, participaci a inkluzi, dlouhodobé péči, mobilitě a dalších.

 
17:00
29/11/2019 - 17:00
Domov dobré vůle Slunce, Unhošťská 570, Nouzov

Pátek 29. 11., 17 hod., Nouzov

Zveme Vás na rozsvícení vánočního stromu v Domově dobré vůle Slunce v Nouzově, který slouží lidem s těžším postižením. Přijďte si dát svařák a pečivo z chráněné Kavárny Slunce, zazpívá sopranistka Helena Krausová, Pěvecký sbor Slunce s Vladimírem Albrechtem, nevidomým uživatelem služeb Slunce, pod vedením Kateřiny Procházkové.